Monday, October 20, 2014

#GST SIRI 7: @AnwarIbrahim kata #GST akibatkan inflasi?Nota: Dalam Ucapan Perbahasan Bajet 2015, Anwar Ibrahim menyebut kajian di Kanada yang menunjukkan negara tersebut mengalami inflasi. Apa yang tidak dibaca adalah dapatan kajian yang penuh yang memberi kesimpulan bertentangan mengenai GST dan Inflasi.

Kajian McLure (1987) menyimpulkan bahawa: “Peningkatan harga yang diaruhkan oleh VAT adalah fenomena satu kali; walaupun ia diukur sebagai luahan inflasi, ia tidak merupakan peningkatan terhadap kadar inflasi”

Kajian Bolton dan Dollery, 2004 di tiga buah negara New Zealand (mula melaksanakan GST 1986), Kanada (mula 1991) dan Australia (mula 2000) menunjukkan bahawa “di ketiga-tiga buah negara kesannya adalah sementara. New Zealand menerima impak yang paling besar (sebelum pelaksanaan dan pada tahun 1986), Australia menerima kesan inflasi harga pengguna yang paling rendah dan Kanada di antara kedua-dua negara. Magnitud impak kemudiannya kelihatan mengikut trend menurun sepanjang tempoh analisis.”

Berdasarkan Ucapan Bajet 2015, Perdana Menteri mengumumkan bahawa 944 jenis barangan dan perkhidmatan, harga 56% atau 532 barangan TURUN sehingga 4.1%, 37.5% atau 354 daripadanya naik tidak melebihi 5.8% dan 6.1% atau 58 TIDAK BERUBAH.GST akibatkan INFLASI? Kajian pelaksanaan di New Zealand (laksana 1986), Kanada (laksana 1991) dan Australia (laksana 2000) menunjukkan GST bukan FAKTOR penyebab INFLASI berpanjangan di ketiga-tiga buah negara tersebut. Malah kadar INFLASI menurun di ketiga-tiga buah negara selepas pelaksanaan GST.


"I want to touch a dog" manifestasi kejahilan Melayu Selangor mengenai hukum Islam


Kejahilan ibu bapa dan anak-anak muda Melayu mengenai Islam dan ajarannya amat merisaukan. Kejahilan ini membuka ruang bagi pihak sekularis, liberalis, sosialis dan pluralis merosakkan aqidah mereka dan merosakkan amalan mereka. Eloklah ustaz-ustaz berhenti berbalah antara satu sama lain, hentikan menyokong pihak sekularis-liberalis-sosialis-pluralis ini, dan kembali di dalam satu saf umat Islam. Apa yang berlaku di negeri Selangor hari ini adalah manifestasi kelemahan kepimpinan Islam dalam negeri Selangor.


Banyak persoalan mengenai kenajisan anjing baru-baru ini. Umat Islam Malaysia yang bermazhab Shafie, satu mazhab yang sangat teliti dan berhati-hati, memang secara budaya dan tradisi berpegang kepada hukum bahawa anjing itu najis secara keseluruhannya, baik dari segi air liur mahupun tubuh badannya. 

Bagi yang merasakan mereka tidak mahu bertaqlid dengan Imam Shafie dan keliru dengan pelbagai pandangan yang tidak tahu dari mana asasnya, `bercita-cita' ingin membuat pegangan sendiri walaupun tidak mempunyai kelayakan yang sesuai dan tanpa kajian berasaskan kaedah tradisi dan fiqh Islam, mungkin mereka boleh membaca hadis-hadis di bawah sebagai panduan -

1. Sumber yang paling kuat tentang kenajisan anjing bermula daripada hadis Nabi saw. yang disepakati semua perawi hadis, iaitu daripada Abu Hurairah:

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: 'Apabila seekor anjing meminum dari wadah (bejana) salah seorang diantara kamu, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali.'"

Lafaz hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad juga dari sahabat Abu Hurairah r.a. berbunyi:

"Apabila seekor anjing menjilati wadah salah seorang di antara kamu, maka hendaklah ia menumpahkan (membuang) isinya, lalu mencucinya tujuh kali"

Di dalam riwayat yang lain, juga oleh Imam Muslim Rasulullah Saw. bersabda:

"Sucinya wadah salah seorang di antara kamu jika anjing menjilatinya adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah."

Dari hadis ini, tidak ada persoalan lagi tentang kenajisan anjing ini dari segi 1. air liur 2. lidah Yang menjadi persoalan sekarang, adakah 1. mulut dan 2. keseluruhan tubuh anjing turut dikategorikan sebagai najis.


2.  Dalil kedua adalah berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud :

“Bahawasanya Rasulullah saw diundang ke rumah satu kaum lalu baginda memenuhi undangan tersebut, kemudian baginda diundang ke rumah satu kaum yang lain namun tidak baginda memenuhinya. Lalu ditanya kepada baginda kenapa? Baginda menjawab: “Sesungguhnya pada rumah si fulan itu ada anjing.” Lalu dikatakan kepada baginda: “Dalam rumah si fulan (undangan pertama) ada kucing. Baginda menjawab: “Sesungguhnya kucing bukan najis.”

(Hadis riwayat Daruqutni dan Hakim)
Dalam hadis ini ada 2 pertikaian, 1. mengenai kedudukan periwayat hadis, Isa bin al-Musaiyab 2. tentang pernyataan “Sesungguhnya kucing bukan najis.” 


i. Walaupun begitu ada pandangan yang tidak mempertikaikan Isa bin al-Musaiyab

“Diriwayatkan oleh Ahmad dan di dalam (sanadnya) terdapat ‘Isa bin al-Musayyab, dinilai terpercaya (thiqah) oleh Abu Hatim dan dha’if oleh selainnya.” (Ini tidak benar) kerana Abu Hatim tidak menilai beliau thiqah, beliau hanya berkata tentangnya dalam al-Jarh wa al-Ta’dil (6/288): “Dianggap shaduq akan tetapi kuat.”

Berkata al-Hakim: “Dan ‘Isa bin al-Musayyab berseorangan daripada Abi Zur’ah kecuali bahawasanya beliau benar (shaduq) dan tidak tidak dicela secara pasti.” Namun ini kemudiannya diikuti dengan komentar al-Zahabi: “Berkata Abu Daud (tentang ‘Isa bin al-Musayyab): Dha’if. Berkata Abu Hatim: Tidaklah dia kuat.”

ii. Ada pandangan yang mengatakan bahawa hadis yang dijadikan dalil dalam Mazhab al-Syafie berakhir dengan lafaz: “Sesungguhnya kucing bukan najis," sebenarnya tidak wujud di dalam mana-mana kitab hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Pandangan ini menyebut, lafaz yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni adalah:

Rasulullah saw pernah datang ke rumah satu kaum daripada kalangan orang-orang Anshar namun baginda enggan masuk rumah mereka. Ini menimbulkan kegelisahan ke atas mereka (tuan rumah) lalu mereka bertanya: “Ya Rasulullah, anda datang ke rumah si fulan tetapi anda enggan pergi ke rumah kami.” Maka baginda menjawab: “Ini kerana rumah kamu ada anjing.” Mereka berkata: “Akan tetapi pada rumah mereka ada kucing.” Rasulullah menjawab: “Kucing adalah sejenis binatang buas (yakni tidak tetap penjagaannya, sering merayau-rayau).”

Jika ada yang tidak mahu berpegang kepada Imam Shafie dan menganggap hadis ini sebagai dhaif, anda boleh melihat sendiri tentang hukum berpegang kepada hadis dhaif di sini - http://informations-the.blogspot.com/2012/10/edisi-renungan-kenali-hadis-dhaif-dan.html

Tapi dari sudut pandangan saya, pertama terdapat pandangan yang jelas bahawa Isa bin al-Musayyab tidak dipertikaikan dari segi keboleh percayaannya (thiqah). Kedua, apa pun pertikaian tentang kucing, riwayat tentang anjing TETAP SAMA. Jadi peganglah tentang cerita Rasulullah saw tidak mahu masuk ke rumah orang Ansar yang memelihara anjing di dalamnya.


3. Bagi yang sekejap nak ikut Mazhab Shafie, tetapi atas kepentingan tertentu nak ikut pula mazhab-mazhab lain, di sini dicatakan juga pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki.

i. Imam Hanafi berpendapat menyatakan bahawa anjing itu najis pada cecair badannya sahaja, bukan pada bulu kulit badannya ketika kering. Bagi mazhab Hanafi;

anjing pada dasarnya zatnya adalah makluk yang suci iaitu tidak najis, dengan alasan antara lain, agama membolehkan kita memeliharanya dalam rangka berburu atau penjagaan. 
anjing itu suci keadaannya selama dia masih hidup sahaja. 
najis berkaitan anjing hanya pada mulutnya sahaja, air liur dan kotorannya (tahi) selama anjing masih hidup, dengan alasan kerana mengikuti najisnya, daging anjing itu sesudah matinya. Hadis dari Abu Hurairah hanya menerangkan tentang kenajisan mulut dan jilatan anjing semata-mata. Oleh itu, tidak sah mengqiyaskan kenajisan mulut dan jilatannya kepada seluruh badan. Dan yang demikian ini diikuti oleh mereka yang bermazhabHanafi. Dengan ini bermaksud bahawa anjing bukan najis seluruhnya, tetapi hanya mulut, lidah dan air liurnya adalah najis

Mazhab Hanafi menolak hadis dari Abu Hurairah yang bermaksud “Cara mencuci bejana seseorang kamu, apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali, air pertama hendaklah dicampur dengan tanah,” kerana perawinya, Abu Hurairah menyanggahi apa yang diriwayatkan, di mana beliau hanya membasuh sebanyak 3 kali saja, bukan 7 kali.

Jadi bagi yang nak sangat berpegang kepada Mazhab Hanafi, jangan pegang mulut dan jangan terkena jilatan dan air liur anjing. Jangan pegang ketika tangan berpeluh dan basah atau ketika anjing berpeluh dan basah. Kalau terkena masih kena samak, cuma hanya 3 kali basuhan, bukan 7 kali. Terserahlah kepada anda, hendak ikut Abu Hurairah atau nak ikut ajaran Rasulullah saw.

ii. Imam Maliki pula berpandangan - 

Anjing secara mutlak (keseluruhannya) baik yang dijadikan sebagai penjaga, pemburu atau apa sahaja, adalah tidak najis iaitu suci sebagaimana haiwan yang lain kecuali kekotorannya (tahi) yang dianggap najis mutawassitah. 

Tetapi apabila ada barang yang dijilat anjing diperintahkan mencucinya tujuh kali. Perintah yang demikian itu harus ditaati tetapi tidak ditegaskan bahawa perintah mencuci sedemikian BUKAN kerana jilatan anjing itu NAJIS. Tokoh-tokoh mazhab Maliki berpendapat suruhan Rasulullah s.a.w untuk membasuh bekas yang diminum oleh anjing bukanlah disebabkan oleh kenajisan mulut, lidah dan air liur anjing tetapi disebabkan kepada ketaatan kepada Allah semata-mata - ta’abudi. 

Mereka berpendapat sedemikian dengan merujuk kepada lain-lain hadis Rasulullah yang membenarkan penggunaan anjing terlatih untuk berburu. Dan tiadalah seekor anjing memburu dan membunuh mangsanya melainkan melalui gigitan mulutnya. 

Haiwan yang ditangkap oleh anjing buruan tersebut adalah tetap suci untuk dimakan seluruhnya. Pandangan mereka semua hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah membasuh bekas yang terkena jilatan anjing telah dimansukhkan oleh ayat 4 dari surah al-Maidah yang bermaksud:

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): “Apakah (makanan) yang dihalalkan bagi mereka?” Bagi menjawabnya katakanlah: “Dihalalkan bagikamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik, dan (buruan yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya" 

(Surah al-Maidah:4)


Terpulanglah kalau nak berpegang kepada pandangan ini. Cuma ada beberapa persoalan yang timbul dan perlu dijawab bagi mereka yang mahu beramal dengan pegangan ini, 

a. Konteks ayat dari surah al-Maidah itu adakah berkenaan HALAL atau HARAM memakan binatang yang diburu menggunakan anjing buruan atau berkenaan SUCI dan NAJIS di tempat gigitan anjing buruan tersebut?

b. Adakah konteks ayat tersebut adalah mengenai hukum makan bangkai seperti yang difahami dalam hadis berikut?

Diriwayatkan daripada Adiy bin Hatim r.a katanya: 

Wahai Rasulullah, aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu, anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. Aku telah pun membaca Bismillah (menyebut nama Allah) padanya. 

Baginda bersabda: Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah binatang buruan itu. 
Aku bertanya: Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya? Baginda menjawab: Ya, sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya. 

Aku bertanya lagi kepada baginda: 

Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya. Baginda menjawab: Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya, maka makanlah. Tetapi jika terkena dari bahagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah kamu makan.

c. Jika ayat itu hanya mengenai HALAL dan HARAM memakai bangkai hasil buruan anjing yang dilatih, maka mungkinkah hal berkaitan kebersihan dan kesucian binatang buruan itu, terutama di kawasan gigitan anjing buruan masih perlu merujuk hadis asal mengenai jilatan anjing.

d. Kenapa dalam hadis tersebut ada peringatan `jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya'? Adakah kerana jika bukan anjing buruan yang terlatih, ada tabiat-tabiat anjing bukan buruan yang akan menyebabkan haiwan itu menjadi bangkai yang tidak HALAL dimakan atau menjadikannya TIDAK BERSIH dan SUCI dimakan?

Jawablah sendiri persoalan-persoalan ini.

4. Bagi yang ingin sangat memelihara anjing sebagai `pet', binatang kesayangan di dalam rumah, mandi, tidur, bersembahyang dan menyambut hari raya bersama anjing peliharan ini, maka mereka mungkin wajar meneliti hadis-hadis di bawah, selain hadis di atas mengenai keengganan Rasulullah saw memasuki rumah seorang Ansar yang memelihara anjing di dalam rumah;

i. Sesiapa mengambil anjing (sebagai peliharaan) kecuali anjing menjaga tanaman atau anjing menjaga ternakan atau anjing berburu maka setiap hari pahalanya berkurang satu qiraat.[12] [Shahih Muslim – no: 1574]

ii. “Suatu ketika Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi yang mana dia akan datang menemui Nabi, tetapi dia tidak datang-datang. Dan kemudiannya dia (Jibril) memberitahu, “Kami dari golongan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya mengandungi gambar (berupa makhluk bernyawa) atau anjing.” (Hadis Riwayat al-Bukhari (4/54), no. 450)


iii. ‘Aisyah menyatakan bahawa Jibril (‘alaihis salam) berjanji dengan Rasulullah SAW untuk menemuinya pada masa yang telah ditetapkan, namun pada masa yang tersebut, dia (Jibril) tidak datang. Kemudiannya Nabi mencampakkan tongkat di tangannya dan berkata, “Tidak pernah Allah dan utusannya (Malaikat Jibril) memungkiri janji”. Kemudian Nabi terlihat dan menemui anak anjing di bawah katil dan berkata, “Aisyah, bila anjing ini masuk ke sini?” Dan beliau (‘Aisyah) menjawab, “Demi Allah, saya tidak tahu.” Kemudiannya Nabi mengarahkan dan anjing itu pun dikeluarkan. Tidak lama selepas itu, Jibril pun datang dan Rasulullah berkata kepadanya, “Engkau berjanji kepada saya dan saya menantikan engkau, tetapi engkau tidak datang-datang. Jibril pun menyatakan, “Di dalam rumah-mu ada anjing, di mana ia menghalang (saya untuk masuk), untuk kami (malaikat) tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar”.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Pakaian & Perhiasan (24), no. 5246)


iv. Dari Abu Talha meriwayatkan, katanya, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung”.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Pakaian & Perhiasan, no. 5250).


Soalannya - kenapa Jibril dan malaikat tidak mahu masuk ke dalam rumah yang ada anjing? Adakah kerana takut kepada salakan anjing, kerana kesyirikan tuan anjing atau kerana aspek kesuciannya?

Kenapa pendirian Imam Shafie paling selamat?

1. Islam amat menitik beratkan akan kebersihan dan kesucian. Tidak kira sama ada kebersihan tubuh badan, tempat tinggal dan sebagainya. Malah apabila seseorang itu hendak menunaikan solat, haruslah memastikan telah mengikuti kesemua syarat sah solat. Di antara syarat tersebut ialah memastikan tubuh badan, pakaian dan tempat solatnya adalah BERSIH dan SUCI dari NAJIS.

2. Imam Shafie dan Imam Hanafi membuat pegangan berdasarkan hadis dalam konteks jilatan - air liur anjing, termasuk najis. Jadi tidak ada pertikaian bagi mereka yang dijilat anjing. Persoalannya, jika air liur merupakan najis, bagaimana pula cecair badan yang lain, termasuk peluh anjing?

3. Bagi pengikut Imam Shafie, seluruh tubuh anjing juga najis. Jadi bagi mereka yang yang hendak menyentuh anjing, tangan mereka perlu dipastikan kering dan tidak bepeluh, begitu jugalah tubuh anjing.

4. Bila kita memelihara anjing sebagai binatang peliharaan - adakah kebiasaan anjing yang suka menjilat dan air liurnya meleleh dapat kita tahan? Akhirnya ia akan menjadikan rumah kita tidak suci dan akan menyukarkan kita beribadah. Sama ada yang menganggapnya sebagai kepatuhan (ta'abuddi) atau menganggapnya sebagai najis, soalnya tetap sama - ia masih perlu dibersihkan 7 kali, atau kalau tak nak ikut Rasulullah saw tapi nak ikut Abu Hurairah r.a, maka masih kena basuh 3 kali.

5. Bagi mereka yang ingin memelihara anjing di dalam rumah, hadis-hadis di atas adalah amat jelas dan TIDAK ADA PERTIKAIAN sama sekali. Tidak ada alasan lagi.

6. Bagi yang nak menyambut Hari Raya bersama anjing, selepas membaca semua nas dan dalil di atas, anda faham-faham lah anda dari kategori mana - orang yang degil dan masih nak melanggar perintah Rasulullah saw. Tindakan anda sebenarnya cuba mempertikaian panduan yang diberikan oleh Rasulullah saw dan ulama silam. Tidak salah, jika anda dihukum di bawah kesalahan sengaja menghina Islam, ajarannya dan penganutnya.

Bersih atau tidak bersih, suci atau tidak suci - puak-puak ni bukan kisah pun. Kalau bab aqidah pun boleh dilanggar, kalau bab yang paling jelas tentang LGBT pun mereka tak kisah, u all ingat mereka kisah ke bab anjing ni atau bab kebersihan dan kesucian mengerjakan solat. Silap-silap solat pun tak buat, agama pun bukan Islam lagi. Mungkin mereka ni hanya alat untuk mencetuskan provokasi, kekeliruan pegangan dan perpecahan di kalangan umat Islam.

Baca pandangan lain di

Saturday, October 11, 2014

#Bajet2015 : Rumusan yang perlu ANDA ketahui! @ShaberyC @Fuhas_Tweet

Sebagai rakyat Malaysia yang bersyukur dengan kemakmuran negara, saya ingin membantu sebarkan ringkasan, rumusan dan intipati kandungan Bajet 2015 agar kita sama-sama dapat mensyukuri nikmat Allah swt kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada yang menyediakannya:

▪Jumlah bajet: RM273.9 bilion
▪Perbelanjaan mengurus:  RM223.4 bilion
▪Perbelanjaan pembangunan: RM50.5 billion

��U njuran pertumbuhan KDNK

2015: 5.0% - 6.0%
2014: 4.5% - 5.5%
2013: 4.5% - 5.5%
2012: 4.5% - 5.0%

�� Unjuran hasil

2015: RM235.2 bil
2014: RM224.1 bil
2013: RM220.1 bil
2012: RM206.2 bil

�� Unjuran defisit

2015: 3.0% daripada KDNK
2014: 3.5%
2013: 4.0%
2012: 4.5%

✅ Sejak 2009, sejumlah 196 projek daripada 12 NKEA dan enam SRI dilaksanakan. Keseluruhan pelaburan mencecah RM219 billion dan lebih daripada 437,000 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi dibentuk.

✅ Ekonomi negara berkembang dengan positif dalam keseluruhan sektor dengan pertumbuhan KDNK 6.3%.

✅ Kadar pengangguran kekal pada tahap 3.1 peratus, sama seperti
tahun lalu.

✅ Untuk tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dijangka kekal kukuh di antara 5% dan 6% manakala defisit fiskal dijangka merosot kepada 3% daripada GDP.

✅ Pendapatan cukai dan perbelanjaan Pendapatan kerajaan dijangka berjumlah RM235.2 bilion, meningkat RM10.2 bilion berbanding 2014.

✅ Unjuran hasil GST: RM23.2 bilion Kerugian dari barangan dikecualikan cukai: RM3.9 bilion Kerugian dari pemansuhan cukai jualan dan perkhidmatan: RM13.8 bilion. Ini memberi jumlah RM5.6 bilion, di mana RM4.9 bilion daripadanya akan diagih semula dalam program kebajikan, termasuk BR1M.Jumlah hasil dari GST pada 2015 diunjurkan berjumlah RM690 juta. Latihan pengecualian cukai untuk GST akan diperkenalkan bagi syarikat.Sebanyak 532 barangan, atau 56% daripada indeks harga barangan pengguna, termasuk bahan makanan akan turun harga.Barangan lain akan melibatkan kenaikan harga kurang dari 10 peratus.

 Projek infrastruktur

a) Lebuh raya Sg Besi - Hulu Kelang RM 5.7 bilion, 
b) Lebuh raya Taiping - Banting RM5 bilionz, 
c) Lebuh raya Damansara - Shah Alam RM4.2 bilion, 
d) Jalan Lingkaran Luar KL 1.6 bil, e) Naiktaraf rel pantai timur 150 juta e) MRT Selayang-Putrajaya 23 bil, 
f) LRT 3, Bandar Utama - Shah Alam - Klang RM 9 bilion, 
g) Kompleks industri petroleum Pengerang RM69 bilion. 
h) Internet jalur lebar berimpak tinggi, berjumlah RM2.7 dalam tempoh tiga tahun.

 Cukai pendapatan

a) Kadar cukai pendapatan individu dikurangkan di antara 1 hingga 3 mata peratus - menyebabkan 300,000 pembayar cukai individu tidak perlu membayar cukai. Pembayar cukai dengan pendapatan isi rumah RM4,000 sebulan akan dikecualikan dari membayar cukai.Cukai pendapatan individu akan distruktur semula. Kadar maksimum akan dinaikkan kepada tahap lebih daripada RM100,000 kepada tahap lebih daripada RM400,000. Kadar cukai maksimum 26% akan dikurangkan kepada 24%, 24.5% dan 25%.
Bumiputera

b) RM600 juta untuk Ekuinas bagi meningkatkan pemilikan bumiputera dalam syarikat swasta dan berkaitan kerajaan. 
c) RM30 juta untuk skim permulaan perniagaan usahawan bumiputera.
d) RM2 bilion untuk MARA bagi tajaan pendidikan bagi siswa bumiputera yang layak.

 Khidmat kesihatan

a) Pengecualian cukai dinaikkan dari RM5,000 kepada RM6,000 setahun untuk pesakit yang mengikuti rawatan untuk penyakit serius seperti kanser, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung. Pengecualian itu diberikan kepada pembayar cukai, pasangan dan anak-anak.
b) Dua hospital baru akan dibina, Hospital Dungun di Terengganu dan Hospital Seri Iskandar di Perak.
c) 20 klinik kesihatan dan empat klinik pergigian akan dibina di Kuala Lipis, Pahang dan Kluang, Johor.
d) Penubuhan lebih 30 klinik 1Malaysia, menjadikan jumlah 290 buah.
d) Menggantikan 635 unit mesin hemodialisis di hospital kerajaan dan klinik untuk RM30 juta.
e) Kerajaan juga menyediakan ruang di hospital kerajaan dan klinik kesihatan untuk menempatkan 244 mesin hemodialisis 
f) RM45.4 juta untuk menyediakan ubat kepada pesakit mengikuti rawatan hemodialisis kronik dan akut.
g) Pembelian alat untuk membasmi wabak denggi dan juga mengedarkan 55,000 bahan ujian denggi ke klinik swasta dengan kos RM30 million.

 Kenaikan gaji MP

a) Kenaikan elaun MP Dewan Rakyat dan Dewan Negara dinaikkan dari gred 54 ke gred Jusa C.
b) Gaji dan elaun Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta timbalan mereka dinaikkan berkuatkuasa 1 Januari 2015.   
c) Kerajaan akan menyemak semula skim gaji anggota kabinet dan membuat keputusan pada masa sesuai, ini termasuk perdana menteri, timbalan perdana menteri, menteri dan timbalan menteri.
d) Bonus setengah bulan gaji dengan bayaran minimum RM500 akan dibayar pada Januari 2015.
e) Penerima pencen kerajaan juga akan menerima bantuan kewangan khas RM250.

 Pengurangan subsidi

a) Satu mekanisme baru subsidi bahan api akan diumumkan tidak lama lagi, ekoran peningkatan jumlah kenderaan. 
b) Barangan dikecualikan GST:
Semua buah-buahan tempatan, Roti putih, bijirin penuh, kopi, teh, koko, Mi, kuetiau, laksa, Ubat-ubatan untuk rawatan 30 jenis penyakit termasuk jantung dan kanser, Akhbar, Buku mewarna, Elektrik sehingga 300 KWH, Diesel RON95 dan diesel.

 Insentif pekerja

a) Akta Pekerjaan 1955 akan disemak semula bagi memastikan suasana kerja lebih baik termasuk pelantikan dan pemecatan.
b) Peluang meningkatkan kemahiran dan bantuan kewangan sementara bagi pekerja yang diberhentikan melalui sistem insuran pekerjaan.
c) RM300 juta untuk latihan teknikal dan bantuan pendidikan untuk anak muda India dari keluarga berpendapatan rendah.

 Perumahan untuk belia

a) Had pembiayaan untuk rumah pertama berharga tidak melebihi RM500,000 untuk pasangan beliau berusia di antara 25 hingga 40 tahun berpendapatan tidak melebihi RM10,000.
b) Kerajaan akan sediakan bantuan RM200 sebulan kepada peminjam untuk dua tahun pertama bagi mengurangkan beban bayaran ansuran. 
c) Tempoh pinjaman maksimum 35 tahun.Kerajaan juga beri pengecualian 50% duti setem ke atas perjanjian pindah milik dan perjanjian pinjaman.

 Pendidikan sekolah

a) Peruntukan RM1.2 bilion untuk pendidikan vokasional untuk meningkatkan kemasukan ke institusi vokasional dan teknikal.
b) RM100 juta untuk menyedia lebih banyak tempat di kolej vokasional.
c) Pelepasan cukai untuk syarikat yang menyediakan biasiswa untuk sijil teknikal, latihan industri dan latihan profesional tambahan yang diiktiraf.
d) RM800 juta untuk sekolah
Sekolah kebangsaan (RM450j), SJKC dan SJKT (masing-masing RM50j), sekolah agama (RM50 j), sekolah berasrama penuh (RM50j), Sekolah agama bantuan penuh kerajaan RM50j, MRSM (RM50j), Sekolah pondok berdaftar (RM25 j), Sekolah menengah Cina jenis kebangsaan yang menggunakan sukatan kebangsaan (RM25 j)
e) Bil air dan elektrik sekolah akan ditanggung sehingga RM5,000 sebulan

 Pendidikan tinggi

a) RM3 bilion untuk membiaya sisw
b) RM1.9 bilion untuk Jabatan Perkhidmatan Awam
c) RM759 juta untuk Kementerian Pendidikan
d) RM258 juta untuk Kementerian Kesihatan.

 Pinjaman PTPTN

a) Rebat 10% bagi golongan yang membayar secara berterusan sehingga 31 Disember 2015.
b) Diskaun 20% bagi peminjam yang membayar penuh sehingga 31 Mac, 2015.
c) Isi rumah dengan pendapatan RM4,000 ke bawah akan mendapat geran berjumlah sama jika menyumbang kepada Skim Simpanan Pendidikan Tinggi.

�� Industri kecil dan sederhana (SME)

a) Dana RM375 juta, RM120 juta daripada sektor swasta. 
b) RM80 juta untuk dana automasi, 
c) RM500 juta untuk 5,000 usahawan India, 
d) RM50 juta untuk usahawan bekas tentera.
e) Dana RM70 juta bawah SME Bank untuk mengeluarkan kenderaan elektrik. 
f) Sasaran awal pengeluaran 50 bas elektrik.
g) RM50 juta untuk membangunkan jaringan kajian awam-swasta

 Sabah dan Sarawak

a) RM27 bilion untuk Lebuh raya Pan-Borneo (936km di Sarawak dan 727km di Sabah).
b) RM262 juta untuk membiaya kos pengangkutan dan penguatkuasaan kawalan harga barangan dan dasar piawai harga.
c) Dua lagi Kedai Rakyat 1Malaysia di Sabah dan tiga di Sarawak
d) RM19 juta untuk subsidi padi bukit

 Pertanian, perikanan

a) RM100 juta untuk menggalakkan tanaman padi di Rompin, Batang Lupar, Kota Belud dan Pekan
b) Peningkatan elaun sara hidup untuk nelayan (Zone A: RM300, Zon B: RM250
c) Elaun bulanan RM200 untuk nelayan sepenuh masa
d) RM60 juta untuk tambahan nelayan akuakultur dan sangkar untuk tempoh monsun
e) RM250 juta untuk projek perumahan nelayan dan meningkatkan taraf kampung nelayan.
f) RM500 bantuan one-off untuk pekebun kecil getah yang terjejas dengan kejatuhan harga.
g) Pinjaman mudah kepada koperasi pekebun kecil bagi membolehkan mereka membeli getah secara terus dari pekebun kecil
h) Insentif RM41 juta untuk pekebun kecil kelapa sawit.

 Esscom

a) RM230 juta (melalui program CSR Petronas) untuk peralatan berkapasiti tinggi.
b) RM50 juta untuk menaik taraf lapangan terbang Lahad Datu untuk membolehkan pesawat berkapasiti tinggi mendarat.
c) Pemindahan berperingkat-peringkat untuk kampung air di Semporna dan Sandakan.

 Wanita

a) Pengarah wanita akan dilatih untuk mengisi kekosongan sebagai anggota lembaga GLC dan sektor swasta.
b) Program untuk surirumah bagi menggalakan wanita kembali bekerja
c) Program bawah Talent Corp untuk membantu profesional wanita kembali bekerja
d) RM30 juta untuk Amanah Ikhtiar Malaysia bagi menggalakkan keusahawanan di kalangan wanita India
e) Hak cuti menjaga anak tidak lagi terhad pada tempoh cuti bersalin
f) Kerajaan mempermudahkan syarat majikan menyedia pusat jagaan anak

 Kebajikan

a) Bantuan kewangan RM1.2 bilion untuk keluarga miskin, golongan warga emas dan OKU.
b) Elaun OKU dinaikkan dari RM50 kepada RM350 sebulan (bekerja) dan RM200 (tidak bekerja).
c) Pengecualian cukai sehingga RM6,000 untuk keluarga dengan anak OKU, meningkat dari RM5,000.
d) Pengecualian cukai sehingga RM6,000 untuk membeli alat bagi golongan OKU, termasuk pembayar cukai, pasangan, anak dan ibu bapa (meningkat dari RM5,000).
e) Elaun makanan harian untuk institusi kebajikan meningkat dari RM8 kepada RM16 setiap penghuni.
f) Tambahan lima pusat kegiatan warga emas dan khidmat jagaan, termasuk pengangkutan percuma ke hospital.
g) RM711 juta untuk pendidikan awal, termasuk Perumahan PERMATA.
h) RM1.3 bilion untuk Program Perumahan 1Malaysia. 
h) Syarat disemak semula kepada had pendapatan isi rumah RM10,000 (meningkat dari RM8,000).
i) Skim sewa beli untuk golongan yang tidak mendapat pembiayaan bank.
j) RM644 juta untuk membina lebih banyak Projek Perumahan Rakyat.
k) Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) akan membina 12,000 unit Rumah Mesra Rakyat, 5,000 unit Rumah Idaman Rakyat dan 20,000 unit Rumah Aspirasi Rakyat di tanah milik sendiri.

Wednesday, October 1, 2014

Kenapa Ambiga dan PR takutkan BTN? @NajibRazak @ShaberyC @Fuhas_Tweet @RajarifIni bukan kali pertama saya menulis dan bercakap tentang Biro Tata Negara (BTN) yang ditakuti oleh pemimpin pembangkang, termasuk terbaru pendokong Hak Asasi Tanpa Batas, Ambiga Sreenevasan. Saya percaya isu BTN ini ditimbulkan sekali lagi sebagai `diversion' atau usaha mengalih tumpuan rakyat Malaysia terhadap krisis dan tragedi yang melanda Pakatan Pembangkang (PR) ketika ini. 

Tuduhan Ambiga - 

"Melayu dibasuh otak supaya menjadi rasis dan pentaksub semasa menghadiri kem ini" 

"Saya dengar orang berkata menteri tertentu terpaksa keluarkan kenyataan perkauman kerana perlu melakukannya. Apa jenis penjelasan ini? Ia salah pemimpin kita, tiada alasan" 

Soalan saya kepada Ambiga,

1. Perincikan bagaimana BTN membasuh otak peserta menjadi rasis dan pentaksub?

2. Siapa MENTERI TERTENTU yang didakwa terpaksa mengeluarkan kenyataan perkauman?


Saya percaya Ambiga TIDAK PERNAH melalui kursus kendalian BTN, yang lama mahupun yang baharu. 

Kem latihan BTN yang pertama saya ikuti adalah pada tahun 1991, iaitu sewaktu menuntut dalam Tahun Satu di Universiti Sains Malaysia (USM). Kali kedua adalah pada tahun 1993 dan yang ketiga adalah dalam tahun 1995.

Saya suka menceritakan sedikit pengalaman yang ditempuhi semasa mengikuti kursus BTN ini bersama 109 orang pelajar USM yang lain di Kem Wira Waja Janda Baik. Sesi pertama dimulakan dengan taklimat tentang disiplin yang perlu dipatuhi di kem. terutama dari segi kepatuhan terhadap ketepatan masa dan mengikut arahan. Sepanjang tempoh kursus, kemi dikehendaki membasuh tray makanan dan gelas sendiri serta ditunjukkan kawasan bebas merokok yang digelar Sudut Maut. Kami dimaklumkan tentang jadual yang ketat, program ceramah, sukan, latihan dalam kumpulan dan program kembara. Bagi yang beragama Islam, kami dikehendaki bersembahyang jemaah setiap waktu dan ikut serta mendengar kuliah subuh serta melakukan solat hajat dan qiyamul-lail.

Sesi kedua adalah pembahagian kepada kumpulan-kumpulan dan `ice-breaking' bagi membolehkan kami mengenali ahli-ahli kumpulan yang terdiri dari pelajar berlainan Sekolah Pengajian (Schools). Kami diminta melantik ketua kumpulan, menamakan kumpulan dan mencipta slogan. Setiap kumpulan diberikan bendera Malaysia dan diajar tata cara membawa dan menyimpannya. Kami dikehendaki berada dalam kumpulan dan membawa bendera Malaysia pada setiap masa. Sekiranya ada seorang ahli tercicir sekalipun atau lewat mengikuti program, kesemua anggota kumpulan akan didenda.

Kami diberi tanda nama yang besar dan sebiji telur ayam mentah yang kami tidak tahu apa tujuannya. Pada sesi pertama sahaja, hampir 30 orang peserta yang terpecahkan telur secara tidak sengaja; sama ada jatuh dari saku kemeja sewaktu tunduk; terpijak; pecah dalam saku seluar kerana terjatuh atau terlanggar meja. Bagi setiap yang terpecahkan telur, akan di'hadiah'kan dengan bata merah atau putih untuk dibawa ke mana sahaja. Sesiapa yang terlupa membawa telur atau batu ini, mereka juga akan didenda.

Dalam banyak program, ceramah dan kuliah subuh paling membosankan. Paling menarik adalah program kembara, permainan dalam kumpulan dan sukan. Semasa kembara malam, kami dikejutkan seawal jam satu pagi dan diminta beratur mendaki bukit yang curam. Malangnya malam itu hujan lebat dan lereng begitu licin. Pergerakan menaiki bukit amat sukar dan kami perlu saling sokong menyokong dan tarik menarik bagi membolehkan setiap peserta mendaki bersama-sama. Lebih sukar lagi, pada malam itu ada dua orang pelajar wanita yang kekejangan kaki dan terpaksa diusung sepanjang perjalanan. saya sendiri disengat tebuan, menyebabkan jari saya bengkak dan saya juga luka-luka akibat tergelicir semasa mendaki malam itu.

Apa yang saya belajar? Pengalaman penting bagi seorang anak muda yang masih tercari-cari erti kehidupan bernegara.

Dalam sesi Latihan Dalam Kumpulan (LDK) barulah saya fahami maksud sebenar modul yang dilalui. Telur yang diberi kepada saya pecah dan saya diberikan bata putih yang berat sebagai ganti. Ia mungkin lebih berat, tapi tidak fragile. Kata fasilitator yang membimbing LDK, "itu gambaran bahawa dalam usaha membina sebuah negara, yang susah bukan untuk menjaga pembangunan tetapi untuk menjaga pertamanya; zuriat dan kedua, modal insan (dianalogikan dengan telur ayam mentah). Sebaliknya batu yang melambangkan pembangunan, lebih mudah dijaga. Jadi sekiranya seseorang itu tidak dapat diharap untuk menjaga keturunan dan sumber manusia, maka jagalah pembangunan sebaik-baiknya."

Perjalanan mendaki bukit amat sukar. Lebih-lebih lagi pada waktu malam dan hujan lebat. Apa lagi dengan jari yang membengkak dan terpaksa mengusung peserta yang sakit. Kalau tidak saling bahu-membahu dan tarik-menarik ke atas, maka ada yang akan tercicir dan lebih buruk lagi dengan senang semua akan tergelincir. Maksudnya, proses pembinaan sebuah negara amat sukar dan tidak boleh dilakukan secara sendirian. Untuk membawa setiap orang dalam arus perdana pembangunan, termasuk yang lemah, kurang upaya dan tercedera lebih sukar lagi. Jangan pula berperangai seperti ketam batu di dalam raga yang saling tarik menarik ke bawah sehingga tiada yang berjaya keluar dari raga.

Dalam sesi kuliah subuh, kami diajar tentang prinsip-prinsip penting aspek kenegaraan dalam Islam dan bagaimana untuk membentuk pandangan dunia (world view) seperti yang dianjurkan oleh Islam. Dijelaskan juga akan pengertian Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam yang ketika itu sedang diamalkan oleh kerajaan.

Dalam sesi ceramah, diterangkan tentang Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukunegara, termasuk tentang keharmonian kaum yang perlu dipertahankan. Turut diterangkan adalah dasar-dasar kerajaan ketika itu seperti Dasar pandang ke Timur, Dasar Penswastaan dan Dasar Pengkorporatan, termasuk pelaksanaan projek-projek kerajaan seperti projek kereta nasional, pembinaan Lebuh Raya Utara-Selatan dan Jambatan Pulau Pinang. Seluas-luas ruang diberikan kepada kami semua untuk bertanyakan soalan dan memberi pandangan dan sebagai golongan muda yang kritikal, kami memang mengambil sepenuhnya ruang tersebut (melainkan sewaktu kuliah subuh.. biasanya akibat mengantuk) untuk bertanyakan pelbagai soalan dan ada juga yang mengkritik kerajaan.

Hasilnya - selepas kursus, saya berpandangan bahawa saya mempunyai sikap cintakan negara yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya menginsafi bahawa amat sukar untuk membina sebuah negara dan ia mengambil masa berpuluh-puluh tahun sedangkan mengkritik itu cukup mudah. Menghancurkan negara jauh lebih mudah dan mungkin boleh berlaku dalam sekelip mata sahaja.

Saya juga belajar bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing dalam pembinaan negara. Besar atau kecil bukan persolannya; setiap satunya penting dan kita wajar belajar menghargai setiapnya. Saya juga belajar bahawa kita semua mempunyai tanggungjawab peribadi (personal responsibilities) masing-masing dan kita perlu mengambil tanggungjawab peribadi dalam membangunkan negara, biarpun tanpa ada arahan dan sebarang ganjaran. Bukankah semua ini nilai-nilai murni dan universal dalam pembinaan sahsiah dan sebuah negara?

Adakah kita diajar bersifat perkauman? Seingat saya tidak pernah sekali pun kami diajar untuk membenci kaum-kaum lain. Sebaliknya kami diajar untuk menjaga keharmonian negara dan mempertahankannya sebaik mungkin. Dalam kursus yang pertama, kedua dan ketiga, modulnya hampir sama cuma dalam ceramah, topiknya sedikit berbeza kerana seperti yang disebutkan ramai, peranan BTN adalah untuk menerangkan dasar-dasar semasa amalan kerajaan ketika itu.

Adakah ia berguna untuk pelajar? Ya, sebab ini merupakan salah satu platform untuk membentuk semangat cintakan negara dan memupuk kefahaman tentang dasar-dasar kerajaan.

Adakah ia berguna untuk penjawat awam? Sepatutnya ia dijadikan kemestian. Saya tidak nampak bagaimana seorang penjawat awam boleh melaksankan tugas mereka, iaitu melaksanakan dasar-dasar kerajaan dengan baik tanpa mereka memahami dengan jelas dasar-dasar tersebut.

Jika mereka tidak bersetuju dengan dasar? Mungkin mereka wajar membezakan peranan mereka sebagai seorang pelaksana dasar dan bukan pembuat dasar. Jika mereka tidak mahu menghadirinya? Mungkin lebih elok mereka memilih profesion lain kerana ia akan menyukarkan mereka dan meletakkan mereka di dalam konflik. Mungkin ini yang berlaku hari ini dalam kerajaan dan perlu diperbaiki oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN), Ketua-ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Professional.Sewaktu menyatakan "Mahasiswa wajar kritikal, bahas dasar semasa kursus BTN", saya menjelaskan bahawa BTN merupakan medan terbaik untuk mahasiswa mendapatkan penjelasan yang mendalam mengenai dasar-dasar kerajaan. Tanyalah apa saja dan jangan takut dilabel sebagai penyokong pembangkang kerana bersikap kritikal. Dapatkan sebanyak mungkin penjelasan kerana sebagai mahasiswa kita memerlukan sebanyak mungkin maklumat untuk membuat keputusan.

Ada yang menyanggah kenyataan saya dan mendakwa lagu Warisan merupakan faktor utama yang mengakibatkan mahasiswa bersikap rasis. Benarkah? Di bawah adalah lirik lagu Warisan versi lama dan baru untuk kita nilaikan bersama.


Lirik Warisan (Anak Kecil Main Api)

Anak kecil main api
Terbakar hatinya yang sepi
Air mata darah bercampur keringat
Bumi dipijak milik orang

Nenek moyang kaya-raya
Tergadai seluruh harta benda
Akibat sengketa sesamalah kita
Cinta lenyap di arus zaman

Indahnya bumi kita ini
Warisan berkurun lamanya
Hasil mengalir ke tangan yang lain
Peribumi merintih sendiri

Masa depan sungguh kelam
Kan lenyap peristiwa semalam
Tertutuplah hati terkunci mati
Maruah peribadi dah hilang

Kini kita cuma tinggal kuasa
Yang akan menentukan bangsa
Bersatulah hati bersama berbakti
Pulih kembali harga diri

Kita sudah tiada masa
Majulah dengan maha perkasa
Janganlah terlalai teruskan usaha
Melayu kan gagah di nusantara
Melayu kan gagah di nusantara
Melayu kan gagah di nusantara


Di bawah pula adalah lirik lagu Warisan versi baru. 


Anak kecil main api
Terbakar hatinya yang sepi
Air mata darah bercampur keringat
Bumi dipijak milik orang

Nenek moyang kaya-raya
Tergadai seluruh harta benda
Akibat sengketa di antara kita
Cinta lenyap di arus zaman

Indahnya bumi kita
Warisan berkurun lamanya
Hasil mengalir ke tangan yang lain
Kita kan merintih sendiri

Jangan buang waktu lagi
Majulah raih sebuah mimpi
Hapuskan sengketa
Teruskan usaha
Kita kan gagah di nusantara

Kita kan gagah di nusantara
Kita kan gagah di nusantara
Kita kan gagah di pentas dunia


Bacalah berulang kali, tidak pula ada kata-kata yang bersifat rasis di dalam lirik kedua-dua lagu ini. Jelasnya ia adalah sebuah lagu mengenai kesedaran anak watan mengenai cabaran untuk hidup dan berjaya di tanah airnya sendiri. Seruan lagu ini bukan untuk menganiayai orang lain, sebaliknya ingatan untuk membetulkan diri sendiri, bersatu padu, bersama berbakti, hapuskan sengketa, pulihkan maruah diri, jangan terlalai, teruskan berusaha barulah bangsa ini akan gagah di nusantara.

Di mana rasisnya lirik lagu Warisan ini?

Jadi kenapakah Ambiga dan PR takutkan BTN? 

Mudah - kerana di dalam kursus BTN:-

1. Nilai yang dibawa tidak sama dengan nilai yang diperjuangkan oleh Ambiga dan rakan-rakannya. Apakah nilai yang diperjuangkan oleh Ambiga? Infografik di bawah jelas menunjukkan siapa Ambiga yang sebenar dan perjuangannya:-

2. Penjelasan mengenai dasar-dasar kerajaan dan isu-isu semasa diberikan. Jika dahulu, kami diberi penjelasan mengenai Dasar Pandang Ke Timur, Dasar Penswastaan, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Negara, penjelasan mengenai isu-isu semasa ketika itu dan Wawasan 2020, mungkin hari ini penjelasan akan berkisar mengenai Gagasan 1Malaysia, NKRA, NKEA, TPPA, GST, ancaman terhadap keselamatan negara, termasuk tragedi Lahad Datu, Akta Hasutan, ISA dan SOSMA dan pelbagai isu semasa. 

3. Semangat patriotisme sebenar dipupuk, jadi tindakan-tindakan yang tidak patriotik seperti usaha mencemarkan nama baik negara dan menghakis keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap negara termasuk melalui demonstrasi dan rusuhan jalanan tidak lagi akan diterima oleh rakyat

4. Semangat membina negara yang sebenar melalui semangat tolerasi, penerimaan, keharmonian, sokong menyokong tanpa meninggalkan kumpulan yang terpinggir dipupuk, oleh itu usaha pemimpin pembangkang untuk mewujudkan prasangka suku etnik, kaum dan agama tidak lagi berhasil.

Jika semangat patriotisme dan nilai-nilai yang baik di dalam aspek pembinaan sebuah negara dapat disemai serta penjelasan yang baik mengenai dasar-dasar dan isu semasa dapat diberikan di dalam kursus-kursus anjuran BTN, maka sudah tentu manipulasi dan pembohongan Ambiga dan rakan-rakannya di dalam PR akan dapat diperbetulkan. 

Monday, September 15, 2014

#PengkalanKubor: Apa yang BN dah buat dan Pas tak mampu buat..

NOTA: Pengundi yang bijak akan pilih BN sebab Pas dah memang kerajaan negeri pun. Apa yang BN buat di #PengkalanKubor tapi Pas tak buat dan tak mampu..

BEBERAPA SENARAI PROJEK HIGH IMPACT YANG DIPERJUANGKAN OLEH ARWAH DATO DI SEMASA ZAMAN PEMERINTAHAN NYA DI  #PENGKALANKUBOR. 

Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).
Kos Projek      - 67.0 Juta
Lokasi              - Tujoh
Tarikh Mula    - 25 September 2006
Tarikh Siap     - 26 Ogos 2009
Impak Projek - Bil.Pelajar 778 Orang
                         - Bil.Guru 59 Orang
                         - Bil.Bukan Guru 31 Orang
                         - Bil.Kelas 28 

Jalan Kesban Pengkalan Kubor.
Kos Projek       - 58.6 Juta
Lokasi               - Pengkalan Kubor
Tarikh Mula     - 12 September 2004
Tarikh Siap      - 10 Mac 2007

Pengkalan Kastam Pengkalan Kubor.
Kos Projek       - 12.3 Juta
Lokasi               - Pengkalan Kubor
Tarikh Mula     - 1 April 2006
Tarikh Siap      - 15 Ogos 2010
Impak Projek  -  Pungutan Cukai Jan-Sep 2014 
Rm 1571,597.63

Pusat Pengumpulan, Pemprosesan & Pembungkusan (CPPC)  Produk Berasaskan Ikan.
Kos Projek        - 5.06 Juta
Lokasi                - Pengkalan Kubor
Tarikh Mula      - 15 September 2011
Tarikh Siap       - 29 November 2012
Impak Projek.  - Membantu memperkembangkan dan meningkatkan lagi mutu kerja para nelayan.

Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Tumpat.
Kos Projek         - 3.0 Juta
Lokasi                 - Pengkalan Kubor
Tarikh Mula       - 1 Januari 2006
Tarikh Siap        - 27 Disember 2010
Impak Projek    - Mengurangkan risiko kejadian banjir di jajahan Tumpat.

Masjid Kubang Sawa.
Kos Projek         - 1.6 Juta
Lokasi                 - Kg Bendang Pak Yong
Tarikh Mula       - 28 Januari 2010
Tarikh Siap        - 31 Mac 2011
Impak Projek    - Memberi keselesaan kepada jemaah utk beribadat.

Projek Penapis Air 1 Malaysia.
Kos Projek         - 0.2 Juta
Tarikh Mula       - 10 Ogos 2012
Tarikh Siap        - 22 November 2012
Impak Projek    - Memberi bekalan air bersih                   kpd 500 penduduk Kg Tualang & Kg Dedap

Friday, September 12, 2014

#AktaHasutan: Pejabat PM sahkan kenyataan @MPKotaBelud, MKPN bukan autoriti

Akta Hasutan 1948

1. Kerajaan ingin menegaskan bahawa sebarang keputusan yang dibuat sama ada untuk mengekalkan Akta Hasutan 1948 atau memperkenalkan Akta Keharmonian Nasional hendaklah dibuat dengan rasional, berhemah dan terbuka. Proses ini hendaklah dilakukan dalam keadaan terkawal agar negara terus berada dalam keadaan harmoni, kukuh dan stabil.

2. Kerajaan juga tidak akan tergesa-gesa menggantikan Akta Hasutan 1948 dengan undang-undang baru tanpa meneliti semua aspek berkaitan termasuk kepentingan elemen pencegahan. Kerajaan tidak akan mengambil langkah atau tindakan yang boleh menyebabkan suasana dalam negara tidak tenteram. Negara masih memerlukan sokongan undang-undang yang mampu menjadi “deterrent” bagi memastikan keamanan, keharmonian dan kestabilan negara terus dipelihara.

3. Rundingan akan diadakan dengan semua pihak berkepentingan, termasuk kumpulan-kumpulan yang mewakili kepentingan orang Melayu yang rata-rata bimbang dengan cadangan pemansuhan Akta Hasutan 1948. Selepas proses rundingan diadakan, barulah Kerajaan akan menentukan hala tuju yang akan diambil dengan matlamat mewujudkan keadaan yang lebih baik untuk negara.

4. Apa sahaja keputusan yang bakal dibuat oleh Kerajaan ianya tidak akan menyebabkan masyarakat berbilang bangsa negara ini merasa bimbang, kurang yakin atau tergugat. Dalam mengubah atau memperkenalkan sesuatu akta baru, ia perlulah lebih baik daripada akta sedia ada khususnya dalam meningkatkan lagi keharmonian, keamanan dan kestabilan negara serta memastikan negara terus berjaya.

5. Selain itu, ia juga mesti mampu mengawal fahaman serta pergerakan radikal, ekstrem atau fanatik selain mengekang pelampau kaum dan agama dalam masyarakat.

6. Kebebasan yang diberi kepada rakyat perlu diimbangi dengan undang-undang untuk melindungi prinsip-prinsip penting yang telah sekian lama didukung oleh masyarakat di negara ini. Ini termasuklah peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu kedudukan agama Islam dan Raja-Raja, hak-hak keistimewaan orang Melayu dan sebagainya. Semua peruntukan ini akan dikekalkan.

7. Berdasarkan perbincangan dan maklum balas yang diterima Kerajaan setakat ini, terdapat empat pandangan berlainan yang wujud berkaitan isu Akta Hasutan 1948. Pertama, terdapat permintaan agar Akta Hasutan dikekalkan dengan sedikit pindaan sahaja. Kedua, ada yang meminta Akta Hasutan dihapuskan sama sekali. Ketiga, ada yang memilih untuk menggantikan Akta Hasutan 1948 dengan Akta Keharmonian Nasional demi menjaga perpaduan rakyat dan kestabilan negara. Keempat, ada yang berpendapat supaya Akta Keharmonian Nasional diwujudkan sebagai akta baru di samping Akta Hasutan 1948 yang patut dikekalkan.

8. Kerajaan walau bagaimanapun, ingin menjelaskan bahawa draf Rang Undang-Undang Keharmonian Nasional belum disediakan lagi pada masa ini. Kerajaan masih lagi dalam peringkat perbincangan mengenai prinsip-prinsip asas yang akan dijadikan panduan dalam menggubal undang-undang berkenaan. Hanya selepas konsensus umum dicapai di kalangan rakyat termasuk mereka di Sabah dan Sarawak, barulah kelak proses penggubalan akan dimulakan. Proses ini akan mengambil masa agar undang-undang yang baru kelak benar-benar dapat bantu merealisasikan matlamat kita untuk membina sebuah negara yang stabil, aman dan harmoni.

9. Penggubalan Akta Keharmonian Nasional akan dibuat oleh Jabatan Peguam Negara hanya setelah perkara-perkara prinsip dan dasar telah diputuskan kelak. Mana-mana draf rang undang-undang yang disediakan oleh mana-mana pihak selain daripada Jabatan Peguam Negara tidak sahih dan tidak boleh diterima.

Pejabat Perdana Menteri
12 September 2014

Nota: Tahniah. Dah macam sistem kat Amerika Syarikat. Ada jurucakap Presiden.

Tuesday, September 9, 2014

#AktaHasutan: Rahman @MPKotaBelud sanggah kenyataan syok sendiri @SaifudinAbd

*Nota: Majlis Konsultansi Perpaduan Negara (MKPN) merupakan satu lagi organisasi yang tidak mempunyai sebarang peranan jelas dan dianggotai oleh ahli-ahli yang tidak mewakili kehendak sebenar majoriti rakyat Malaysia, terutama golongan Muslim sebenar dan majoriti kaum Melayu. Keanggotaan MKPN wajar dirombak dan digantikan dengan yang lebih mewakili suara majoriti rakyat Malaysia.

Daripada posting FB Datuk Abdul Rahman Dahlan

Saya kurang bersetuju dengan sahabat saya Datuk Saifuddin Abdullah, Pengerusi Global Movement of Moderates yang dipetik berkata bahawa rang undang undang Harmoni Nasional yang ditulis oleh Majlis Konsultatif Perpaduan Negara dan dibantu oleh Majlis Peguam Malaysia, bakal menganti Akta Hasutan. Beliau dan Majlis Peguam Malaysia juga didapati telah mendedahkan kandungan deraf itu kepada umum.

Pertamanya, Datuk Saifuddin dan Majlis Peguam serta NUCC tidak pernah diberi mandat oleh kerajaan untuk mengumumkan kandungan deraf itu kepada umum. Mereka hanya diberi mandat untuk mendengar dan membincangkan cadangan-cadangan dan buah fikiran pihak-pihak yang berkepentingan dalam perbincangan tertutup dan selepas itu, mereka dikehendaki untuk menyerahkan rumusan mereka kepada pihak kerajaan untuk diteliti, diperhalusi dan dibincang.

Adalah salah bagi mereka untuk mengatakan bahawa rang undang-undang yang ditulis oleh NUCC yang dibantu oleh Majis Peguam itu adalah dokumen rang undang-undang yang akan diangkat ke parlimen.

Kerajaan tidak akan berbuat begitu kerana kerajaan akan juga mendengar pandangan daripada pihak selain dari NUCC mengenai cadangan Akta Harmoni Nasional ini sebelum membuat keputusan rasmi.

Selepas itu barulah, pihak Peguam Negara akan menderaf rang undang-undang itu untuk diangkat ke mesyuarat kabinet dan selepas itu dibawa ke parlimen untuk dibahas dan diundi.

Yang keduanya, sebagai anggota jemaah menteri, saya boleh sahkan bahawa setakat artikel ini ditulis, rang undang-undang Harmoni Nasional belum lagi dibentang dalam mesyuarat kabinet. Oleh sebab itu. Datuk Saifuddin dan Majlis Peguam serta NUCC tidak boleh membicarakan isi kandungan deraf rang undang-undang mereka itu di dalam media.

Itu tidak adil dan salah dari segi prosedur. Ia juga boleh mengelirukan rakyat dan boleh dianggap tidak beretika kerana mereka tidak mempunyai mandat untuk meluahkan isi kandungan cadangan mereka itu kepada umum melalui media massa.

Saya amat berharap agar Datuk Saifuddin dan Majlis Peguam berhenti untuk merujuk kononnya cadangan mereka itu sebagai dokumen terakhir yang akan diangkat ke parlimen. Yang akan menentukan bentuk terakhir dokumen rang undang-undang itu ialah jemaah menteri. Datuk Saifuddin dan Majlis Peguam tidak boleh mendahului kabinet Malaysia.

Terima kasih.

Sunday, September 7, 2014

#AktaHasutan: Ucapan PM pada tahun 2012 mengenai cadangan pemansuhannya

Nota: Disebabkan ramai yang tidak sedar tentang kewujudan UCAPAN PERDANA MENTERI ini, saya mengambil inisiatif untuk menyiarkan semula di dalam blog ini. Semoga perbincangan mengenai Akta Hasutan ini lebih bersandarkan fakta selepas ini dan bukan semata-mata dorongan 'hasutan' dan emosi.

Menggubal Akta Keharmonian Nasional
12 Julai 2012

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya maka dapat kita bersama-sama pada malam yang penuh bermakna ini. Saya gembira pada malam ini kerana akhirnya saya dapat menunaikan janji saya untuk meraikan warga Jabatan Peguam Negara melalui makan malam yang diadakan di atas usaha gigih mereka untuk memudah cara kerajaan dalam merealisasikan Pelan Transformasi Politik Negara yang merupakan sebahagian daripada Dasar Transformasi Nasional ke arah sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi.

Saya dimaklumkan ramai yang menerima jemputan untuk ke majlis pada malam ini terkejut kerana Tan Sri terkenal dengan sifat frugal tetapi mulai yakin dengan kesahihan jemputan apabila dimaklumkan bahawa Perdana Menteri yang akan membiayainya' "One of the invitees is reported to have remarked "that's more like it".

Bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Tan Sri Abdul Gani Patail, Peguam Negara Malaysia dan seluruh warga Jabatan Peguam Negara.

JABATAN PEGUAM NEGARA

Jabatan Peguam Negara merupakan antara Jabatan yang merupakan tonggak utama pentadbiran Negara Malaysia. Jabatan Peguam Negara berperanan bukan sahaja selaku Penasihat Undang-undang kepada kerajaan tetapi juga selaku Pendakwa raya serta Penggubal Undang-undang, Jabatan ini bertindak ibarat kompas yang memberi petunjuk bagi memastikan prinsip-prinsip Keluhuran Perlembagaan dan Kedaulatan Undang-undang sentiasa dijunjung.

Dalam melaksanakan amanah yang sebesar ini, sememangnya segala tindak-tanduk tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa menjadi perhatian umum. Saya sedar pujian dan celaan yang datang silih berganti telah menjadi asam garam kehidupan setiap warga Jabatan Peguam Negara.

Namun, saya amat berbangga kerana warga Jabatan Peguam Negara tidak pernah leka dengan sanjungan dan pujian serta tidak pula melatah setiap kali diasak dengan tohmah dan fitnah. Saya percaya, semua cabaran berjaya ditempuh dengan berpaksikan kepada semangat profesionalisme yang tinggi dan keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkhidmat demi negara yang tercinta.

PROGRAM TRANSFORMASI

POLITIK: JANJI DITEPATI

Pada 15 September 2011 yang lalu, saya telah pun berjanji di hadapan rakyat Malaysia untuk mengubah landskap politik negara sejajar dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Program Transformasi Politik ini merupakan pelengkap kepada Dasar Transformasi Nasional yang bukan sahaja mendukung impian Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju malah menjadi sebuah negara yang sentiasa menjunjung prinsip Keluhuran Perlembagaan dan Kedaulatan Undang-undang.

Saya boleh melaporkan kepada rakyat Malaysia bahawa kerajaan telah menepati janji-janjinya. Undang-undang lapuk yang telah ditelan waktu dan tidak lagi relevan seperti Akta Buang Negeri dan Akta Kediaman Terhad telah dimansuhkan. Undang-undang Baru seperti Akta Perhimpunan Aman telah digubal dalam rangka mengukuhkan hak rakyat yang telah dijamin Perlembagaan iaitu untuk berhimpun secara aman.

Beberapa undang-undang sedia ada pula telah dipinda seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan yang menghapuskan keperluan memperbaharui lesen secara tahunan serta Akta Universiti dan Kolej Universiti yang menjamin hak perlembagaan mahasiswa dan mahasiswi untuk menganggotai mana-mana parti politik.

Kerajaan juga telah bertindak untuk membatalkan tiga Proklamasi Darurat pada 20 Disember 2011. Namun, usaha kerajaan tidak terhenti setakat itu sahaja. Sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa merasai denyut nadi rakyat, kita telah membuat keputusan bagi memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri yang telah berkuat kuasa semenjak lebih lima puluh tahun lalu. Dalam rangka untuk mengimbangi keselamatan negara dan hak kebebasan rakyat dalam abad ke-21, kerajaan telah menggubal Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012.

JURANG ANTARA TUDUHAN

POLITIK DAN HAKIKAT SEBENAR

Kita mengambil langkah memansuhkan ISA kerana ia merupakan langkah yang betul dan kena pada masanya. Adalah tidak adil dan tidak benar sama sekali tuduhan liar yang mendakwa kita sebagai kerajaan bertindak secara opresif dan zalim. Bukankah kerajaan ini yang mengambil langkah memansuhkan, meminda dan menggantikan undang-undang seperti yang saya senaraikan di atas. Bukankah tindakan kita melambangkan sikap progresif dan memerlukan keberanian moral serta iltizam politik yang bukan sedikit. Seperti kata pepatah Inggeris "We need morale courage and we walk the talk". Nyata terdapat jurang besar antara tuduhan bersifat politik dan hakikat sebenar.

Begitu juga tuduhan bahawa kerajaan menyalahgunakan ISA untuk menangkap musuh-musuh politiknya. Ini tidak benar sama sekali. ISA telah diguna bagi menangani anasir yang cuba menggunakan cara tidak berperlembagaan sama ada secara halus atau terbuka untuk membahayakan demokrasi itu sendiri. Tidak dapat dinafikan ISA telah memainkan peranannya di dalam era yang lalu untuk menyelamatkan kebebasan individu, sistem Demokrasi Berparlimen, Raja Berperlembagaan serta kemakmuran negara daripada ancaman totalitarianisme.

Namun cabaran keselamatan yang dihadapi negara dan dunia hari ini adalah berbeza dengan cabaran yang dihadapi negara dan dunia masa lalu. Masa telah berubah rakyat Malaysia hari ini lebih matang, tahap pendidikannya lebih tinggi, akses kepada maklumatnya lebih meluas serta taraf sosio ekonominya lebih baik. Gabung jalin semua faktor ini telah membawa cabaran yang berbeza, oleh itu ia perlu ditangani dengan kaedah yang sesuai dengan era kini.

Dalam mana-mana negara demokratik di dunia peranan akhbar amat penting. Bagi memastikan idea yang terbaik dapat memanfaatkan rakyat kerajaan juga telah mengambil keputusan untuk mengkaji semula undang-undang berkaitan dengan kawal selia media dan penerbitan sepertimana yang diumumkan dalam ucapan saya di Majlis Malam Penyampaian Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI-Petronas 2011. Sudah tiba masanya para wartawan dan pemilik media di Malaysia diberi kepercayaan yang sewajarnya untuk mengawal selia tata kelakuan dan etika kewartawanan masing-masing. Peranan ini akan dilaksanakan melalui sebuah badan bebas yang dianggotai oleh pengamal media. Kuasa kawalan kendiri ini juga termasuk untuk membuat kaedah-kaedah dan peraturan bagi mengawal selia tata kelakuan para wartawan dan pemilik media.

Untuk melengkapkan fasa pertama Program Transformasi Politik ini suka saya mengumumkan bahawa kerajaan telah pun mengambil keputusan untuk menguatkuasakan secara serta-merta semua akta baru dan pindaan terhadap akta-akta sedia ada yang berkaitan termasuk Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas), Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti.

Hakikatnya, kerancakan untuk melakar warna dalam kanvas politik Malaysia baru sahaja bermula. Banyak lagi perubahan-perubahan yang telah dibariskan demi menenun benang-benang impian kita dalam membentuk sebuah masyarakat demokratik yang matang.

KENAPA AKTA HASUTAN 1948

PERLU DIGANTI AKTA

KEHARMONIAN NASIONAL

Semasa pembentangan Rang Undang-undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) di Dewan Rakyat pada 16 April 2012 yang lalu, saya telah mengumumkan bahawa kerajaan akan mengkaji semula secara komprehensif Akta Hasutan 1948 tanpa mengetepikan apa-apa opsyen, yakni sama ada untuk meminda peruntukan-peruntukan yang sedia ada atau memansuhkan Akta yang sudah berusia lebih 64 tahun tersebut sama sekali.

Kerajaan telah membuat keputusan agar Akta Hasutan 1948 dimansuhkan dan digantikan dengan suatu rang undang-undang yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional. Keputusan menggantikan Akta Hasutan dibuat kerana kita mahu mencari mekanisme yang dapat menentukan keseimbangan terbaik di antara keperluan menjamin kebebasan bersuara setiap warganegara sesuai dan selaras dengan peruntukan dan jaminan yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan dan keperluan untuk menangani kompleksiti kemajmukan yang wujud di negara ini. With this new act we would be better equipped to manage our national fault lines. It will also help to strengthen national cohesion by protecting national unity and nurturing religious harmony.

Tanpa keseimbangan yang ideal kita berkemungkinan merencatkan hak bersuara yang dijamin Perlembagaan, menumpulkan daya kreativiti serta sifat inovatif ataupun membebaskan semangat cauvinisme dan ekstremis. Keseimbangan ini perlu dicapai dalam persekitaran masyarakat yang lebih terbuka dengan akses kepada lebuh raya maklumat yang mampu menyebabkan information overflow, taraf pendidikan dan sosio ekonomi yang semakin tinggi serta tahap ekspektasi yang semakin meningkat.

Peruntukan-peruntukan baru yang dicadangkan dalam Akta Keharmonian Nasional ini akan memberi penekanan kepada pemupukan semangat harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama.

Peruntukkan-peruntukkan Akta baru ini akan mencerminkan komitmen jitu kerajaan untuk mempertahankan semua agama dan semua kaum yang membentuk negara bangsa Malaysia daripada perbuatan mereka yang tidak bertanggungjawab. Akta baru ini akan bersifat lebih spesifik dan membolehkan kita bertindak terhadap mereka yang menggunakan isu-isu sensitif untuk memecahbelahkan perpaduan nasional. Perbuatan adu domba seumpama ini akan dianggap sebagai satu jenayah terhadap rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia kita harus bersikap bahawa jika ada mana-mana kaum mahupun agama disakiti maka seolah-olah semua kaum dan semua agama rakyat Malaysia sama-sama disakiti bak kata pepatah Melayu cubit paha kanan maka paha kiri akan terasa.

Hari ini Malaysia ialah sebuah negara yang sedang berada dalam peralihan atau transisi daripada sebuah negara yang berstatus membangun kepada sebuah negara maju. Kestabilan politik, dasar-dasar yang progresif, sistem demokrasi berparlimen, kebebasan kehakiman dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan undang-undang semenjak merdeka lebih lima puluh tahun lalu telah membolehkan Malaysia mencipta kejayaan demi kejayaan.

Walau cabaran yang kita hadapi sebagai sebuah negara cukup kompleks dan unik kita masih mampu menggarap kejayaan. Bukan sedikit negara yang berbilang kaum yang menjadi negara gagal kerana tidak bijak menguruskan kepelbagaian yang ada. Apatah lagi negara sekompleks Malaysia yang bukan sahaja berbilang kaum tetapi juga agama, budaya, bahasa, status sosio ekonomi di samping dipisahkan secara fizikal oleh lautan.

Cerita kejayaan Malaysia dimungkinkan oleh sistem nilai yang meraikan kepelbagaian sebagai sumber kekuatan negara bukannya sebagai penyebab kelemahan. Kejayaan kita juga berpaksi kepada rakyat Malaysia yang mengamalkan sikap kesederhanaan dan pandangan hidup yang positif. Mereka melihat hari ini sebagai lebih baik daripada hari semalam dan hari esok sarat dengan harapan dan kemungkinan.

Pada kemuncaknya kita berjaya kerana kita rakyat Malaysia bersatu padu tanpa mengira perbezaan yang wujud. Perpaduan nasional ini diasaskan di atas titik persamaan dan pemersatuan yang wujud di antara kita. Bahawa kita semua merupakan warga Malaysia yang mencintai tanah airnya, Malaysia ialah tempat tumpah darah kita, tempat menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi, tempat kita mencari rezeki, tempat kita membesarkan anak-anak dan akhirnya dengan izin Tuhan tempat kita bersemadi selama-lamanya apabila tiba masanya. Kita mahukan Malaysia yang lebih baik, lebih aman dan lebih makmur untuk anak cucu kita.

Menjadi tanggungjawab setiap kita anak-anak Malaysia untuk bersama-sama membentuk negara yang kita dambakan. Sebuah Malaysia di mana individu akan dinilai berdasarkan bakat, kesanggupan untuk bekerja keras, kesanggupan mengambil risiko serta karakter yang dimiliki berbanding ras. Setiap anak Malaysia adalah penting untuk negara dan seharusnya mempunyai peluang yang sama untuk berjaya di bawah kibaran Jalur Gemilang. Kerajaan tidak boleh menentukan outcome yang sama namun kita bertanggungjawab menyediakan peluang yang equitable atau saksama.

Saya tidak mengatakan usaha kita ini akan sentiasa berjalan lancar atau kita akan sentiasa menemui kejayaan pada setiap peringkat namun ialah satu kesilapan jika hanya kerana perjalanan ini sukar maka kita tidak mempunyai keberanian moral dan iltizam politik untuk memulakannya. Kita sesungguhnya mempunyai tanggungjawab kepada generasi Malaysia mendatang untuk mewariskan kepada mereka Malaysia yang lebih baik.

Kerajaan sedar bahawa umum menganggap Akta Hasutan 1948 sebagai alat kerajaan untuk merencatkan tindakan dan pandangan yang tidak sealiran dengan kerajaan. Walaupun anggapan sedemikian adalah tidak berasas sama sekali, kita perlu menghapuskan persepsi tersebut. Lantaran itu, peruntukan-peruntukan baru ini tidak akan menghalang rakyat untuk mengkritik kerajaan dan pentadbiran keadilan. Sebarang perbuatan menghina mahkamah akan dikendalikan sendiri oleh pihak Kehakiman melalui peruntukan-peruntukan dalam Kaedah-Kaedah Mahkamah yang sedia ada.

Namun, perlu juga saya tekankan di sini bahawa kebebasan bercakap dan bersuara hendaklah sentiasa diimbangi dengan keperluan untuk mengekalkan keharmonian, ketenteraman dan keselamatan awam. Sebagaimana negara-negara lain yang menjunjung prinsip Kedaulatan Undang-undang (Rule of Law), kebebasan bercakap dan bersuara bukanlah suatu hak yang diberikan secara mutlak sebaliknya dibatasi dengan sekatan-sekatan yang sewajarnya.

Begitu juga di Malaysia. Kebebasan bersuara adalah tertakluk kepada sekatan-sekatan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang dirasakan amat perlu apatah lagi dalam suasana kemajmukan masyarakat Malaysia yang unik dan rumit sifatnya.

Namun, yang paling utama, kerajaan akan tetap memastikan bahawa peruntukan-peruntukan baru ini tidak akan menjejaskan kuasa untuk menangani perbuatan dan perlakuan yang berikut:

(i) Mendatangkan kebencian dan penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Raja;

(ii) Mengembangkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau golongan penduduk yang berlainan di Malaysia; dan

(iii) Mempersoalkan apa-apa hak, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif sebagaimana yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan Bahagian III atau Perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan.

Sebelum menggubal Rang Undang-undang Keharmonian Nasional ini kerajaan ingin menjemput pandangan dan pendapat rakyat Malaysia sama ada individu mahupun pertubuhan mengenai perkara yang perlu ditangani dalam merangka perundangan ini. Jabatan Peguam Negara telah ditugaskan sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk mendapat sudut pandangan semua stakeholder.

Pada analisis akhirnya saya teringat kepada pendapat ahli falsafah tersohor Britain, John Locke: "The end of law is, not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom". Second Treatise Of Civil Government (1690).

PENUTUP

Melalui pemansuhan dan penggubalan undang-undang yang sedang berjalan, kerajaan mahu memastikan ruang demokratik yang mencukupi disediakan untuk perbezaan pendapat serta persaingan idea. Pucuk pangkalnya, kita mahu mencipta sebuah Malaysia di mana prinsip hak asasi manusia dijunjung, kebebasan individu untuk menyatakan pendapat secara terbuka diraikan, seraya kepentingan individu dan komuniti diimbangi.

Malaysia mahu menjadi sebuah negara maju yang sebenar-benarnya bukan sahaja maju daripada segi pendapatan per kapita, saiz GNI dan pembangunan fizikal semata-mata. Kemajuan yang kita inginkan adalah menyeluruh sifatnya merangkumi semua aspek termasuk secara psikologinya

Pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang tercinta ini perlu dipasak dengan lima ikrar Rukun Negara yang dilaung setiap rakyatnya. 'Keluhuran Perlembagaan' atau 'Upholding the Constitution' dan 'Kedaulatan Undang-undang' atau 'Rule of Law' yang merupakan dua prinsip yang sentiasa dijunjung tinggi. Tanggungjawab ini bukan sahaja digalas oleh Jabatan Peguam Negara tetapi juga oleh semua pihak bagi memastikan bahawa Malaysia kekal berjaya.

Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada urus setia yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis makan malam ini. Kepada seluruh warga Jabatan Peguam Negara, segala usaha dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan amat saya hargai. Teruskan khidmat bakti anda. Saya berharap agar Jabatan ini akan terus menjadi contoh kepada penjawat awam yang lain.Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2012&dt=0712&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htm#ixzz3Cce6QCjn 
© Utusan Melayu (M) Bhd 

Popular Posts