Sunday, September 18, 2011

#BNbagus Global Competitive Index: Kebolehpercayaan terhadap Polis Malaysia meningkat 11 anak tangga ke kedudukan ke-39

Berdasarkan laporan Indeks Daya Saing Global 2011-2012 berkaitan institusi dan keselamatan, didapati kedudukan Malaysia adalah semakin baik dari tahun sebelumnya. Laporanya adalah seperti berikut:

a. Kebolehpercayaan terhadap Perkhidmatan Polis Malaysia menjadi lebih baik, iaitu melangkah 11 anak tangga dari kedudukan ke-50 pada tahun 2010-2011 ke kedudukan ke-39 untuk tahun 2011-2012;

b. Kesan Jenayah ke atas Kos Perniagaan juga didapati semakin mengurang dan menjadi lebih baik, iaitu meningkat dari kedudukan ke-77 pada tahun 2010-2011 ke kedudukan ke-54 pada tahun 2011-2012.

c. Kesan Jenayah dan Keganasan ke atas Kos Perniagaan juga semakin baik, iaitu pada kedudukan ke-93 bagi tahun 2010-2011 = ke kedudukan ke-63 bagi tahun 2011-2012.

d. Kesan Keganasan terhadap Kos Perniagaan juga bertambah baik, iaitu meningkat dari kedudukan ke-103 pada tahun 2010-2011 = ke kedudukan ke-64 pada tahun 2011-2012.

No comments:

Popular Posts