Thursday, July 2, 2009

Makmal komputer sebagai makmal bahasa

Saya yakin ramai yang menyokong penuh pengumuman Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas hasrat beliau untuk menaik taraf makmal komputer agar dapat digunakan sebagai makmal bahasa. Hasrat beliau ini sekurang-kurangnya dapat memberi harapan baru kepada guru-guru di sekolah yang sekarang ini berdepan dengan masalah komputer usang dan rosak di dalam makmal komputer di sekolah masing-masing.

Selepas artikel mengenai penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah tersiar, saya telah menerima sejumlah komen dan aduan melalui e-mel dan Facebook saya. Kebanyakannya memaklumkan keadaan komputer dalam makmal komputer sekolah mereka yang rosak. Ada di antara komputer ini yang begitu usang, iaitu berusia hampir tujuh tahun dan tidak berfungsi dengan baik lagi. Ada yang telah diletakkan di dalam stor. Di Sekolah Bestari pula, ada yang hanya diletakkan di belakang kelas tanpa pernah digunakan oleh guru.
Pada pandangan saya usaha menaik taraf makmal komputer untuk turut berfungsi sebagai makmal bahasa mempunyai cabarannya yang tersediri. Pertamanya, berdasarkan anggaran sekiranya terdapat sejumlah 4,500 buah makmal yang dibina oleh Kementerian Kewangan melalui projek penkomputeran dan makmal komputer Fasa I dalam tahun 2002 dan Fasa II dalam tahun 2003, maka terdapat sekitar 90,000 unit komputer yang perlu digantikan dengan unit yang lebih baru.
Jika kebanyakan komputer ini diperoleh pada tahun 2002 dan 2003, ini bermaksud terdapat sejumlah 90,000 unit komputer yang berusia enam hingga tujuh tahun di makmal komputer sekolah-sekolah kita. Selalunya hayat komputer hanyalah sekitar dua hingga tiga tahun. Selepas tempoh ini, biasanya alat ganti komputer model tersebut sudah tidak dikeluarkan lagi oleh pengeluar dan terdapat keperluan untuk penyegaran teknologi (technology refresh), bukan sahaja dari aspek alat ganti perkakasan, tetapi termasuk juga dari segi aplikasi dan perisian komputer tersebut.
Jika alat ganti sudah tidak dikeluarkan lagi, maka masalah komputer di makmal tidak boleh diselesaikan melalui penyelenggaraan kerana kosnya menjadi tidak efektif lagi. Mahu tidak mahu, komputer ini perlu digantikan dengan unit yang lebih baru.
Sebenarnya tidak begitu sukar bagi menggantikan komputer usang ini dengan komputer yang baru kerana saya difahamkan bahawa ia masih boleh diperoleh melalui kontrak bekalan berpusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dua tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2007. Berdasarkan maklumat yang diterima silingnya masih tidak dicapai dan tempoh kontrak masih belum luput. Para pegawai di KPM perlu segera melaksanakan proses perolehan ini dan saya tidak faham kenapa ia mengambil masa yang begitu lama. Sekiranya para pegawai gagal melaksanakan tanggungjawab ini dengan segera, maka guru-guru di sekolah akan dipaksa untuk menunggu lagi sementara tender kontrak perbekalan baru dikeluarkan; mungkin dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10). Begitu pun bagi melaksanakan penggantian, KPM perlu melaksanakan proses lupus kira terlebih dahulu. Sekiranya proses ini dipatuhi, maka ia akan mengambil sedikit masa bagi bahagian-bahagian bertanggungjawab melaksanakan ke atas sekolah-sekolah di seluruh negara.
Kedua adalah cabaran untuk menguruskan jadual penggunaan makmal komputer. Di sekolah menengah misalnya, terdapat rungutan bahawa permintaan untuk meggunakan makmal komputer adalah begitu tinggi. Ini menyebabkan masa dedahan pelajar terhad dan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) tidak dapat dimaksimumkan. Ini merupakan antara asas kenapa Pusat Akses diperkenalkan di sekolah-sekolah. Selain pengurusan jadual, `housekeeping’ dan penyelenggaraan sistem turut mengambil masa yang agak panjang.

Ketiga, biarpun komputer ini boleh digantikan, namun spesifikasinya perlu sesuai dengan P&P pengajaran bahasa. Pada waktu yang sama ada kemungkinan KPM perlu menambah perkakasan yang sesuai bagi membantu P&P subjek bahasa. Justeru, peruntukan tambahan perlu dicari bagi tujuan ini. Sekiranya peruntukan tidak mencukupi dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) maka ia perlu dibida dalam RMKe-10.
Pada waktu yang saya berpandangan ada kemungkinan KPM wajar melihat kaedah untuk memanfaatkan web-TV bagi membantu P&P dalam kelas menggunakan komputer bimbit dan projektor yang dibekalkan. Mungkin elok juga menggunakan kontrak bekalan berpusat bagi menempatkan komputer meja di dalam setiap kelas dan dirangkaikan dengan projektor yang sedia ada. Selain itu, KPM juga wajar melihat ke hadapan dan mengikut trend negara-negara yang lebih maju penggunaan ICT di dalam kelas dengan merancang perolehan papan putih interaktif yang sekarang ini semakin menggantikan penggunaan komputer meja dalam P&P.

Versi yang diubah suai dsiarkan dalam;
Akhbar Dalam Pembelajaran (ADaP), Utusan Malaysia
Rabu, 1 Julai 2009

No comments:

Popular Posts