Thursday, June 18, 2009

Bahasa Inggeris sebagai subjek wajib lulus

Sekali lagi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menjadi tumpuan apabila subjek bahasa Inggeris ingin dijadikan subjek yang wajib lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Ini ada di antara pengumuman KPM yang meresahkan dan reaksi terhadapnya sudah boleh dijangka.

Andaian yang dibuat nampak mudah; dengan menjadikan bahasa Inggeris subjek wajib lulus, maka pelajar akan berusaha bersungguh-sungguh bersungguh untuk meningkatkan penguasaan mereka di dalam bahasa Inggeris. Andaian ini hampir sama dengan andaian yang dibuat semasa kerajaan ingin melaksanakan program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), iaitu dengan menjadikan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran kedua-dua subjek tersebut, maka `akibat terpaksa’, pelajar akan berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kebolehan mereka menguasai kedua-dua subjek tersebut dalam bahasa Inggeris.

Andaian ini masuk akal, jika mengambil kira faktor kesungguhan untuk menguasai bahasa Inggeris. Hakikatnya, ia adalah satu proses dan tidak berlaku dalam keadaan vakum. Ia memerlukan masa dedahan yang tinggi dan memerlukan banyak latihan.

Saya sendiri misalnya, sewaktu belajar dalam bidang Sains Farmasi di Universiti Sains Malaysia (USM), tidak pernah dipaksa untuk mengikuti kuliah, menulis tugasan, menyediakan laporan dan melakukan pembentangan dalam bahasa Inggeris. Membuat rujukan tambahan dalam bahasa Inggeris adalah pembaziran masa yang amat nyata kerana nota kuliah memang sudah sedia diterjemahkan dan semasa peperiksaan, semuanya perlu dijawab dalam bahasa Melayu.

Akibatnya, kemahiran berucap, menulis dan mendengar tidak dilatih dan ditajamkan. Hasilnya sudah boleh diagak – seorang graduan yang tidak boleh bercakap, menulis, mendengar dan berhujah dalam bahasa Inggeris dengan baik, lebih-lebih lagi dalam bahasa Inggeris saintifik dan teknikal. Bagaimanakah pasaran boleh mengharapkan saya mampu menguasainya dalam bahasa Inggeris sedangkan bertahun-tahun saya dilatih dalam bahasa Melayu?

Berbanding dengan pelajar yang mengikuti kursus yang sama di luar negara, seperti United Kingdom dan Australia, mereka tidak mempunyai pilihan. Persekitarannya dipenuhi dengan penutur bahasa tersebut, malah tidak ada bantuan sari kata di television. Mahu tak mahu, pelajar perlu meningkatkan kemahiran mendengar, menulis dan bercakap. Malangnya di Malaysia, ia tidak dibenarkan berlaku begitu. Sayangkan anak, tangan-tangankan, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain, alah bisa tegal biasa dan bagaimana hendak mendapat sagu jika tidak dipecahkan ruyungnya hanya peribahasa lapuk yang tidak relevan. Itu yang berlaku dengan PPSMI.

Menjadikan bahasa Inggeris sebagai subjek wajib lulus SPM mengambil acuan ('template’) yang hampir sama dengan PPSMI, melainkan ketiadaan sentimen penentangan bahasa Melayu dan bahasa ibunda serta pendokong sekolah-sekolah vernakular. Kerisauan masyarakat dan ahli akademik masih berkisar pada bidang yang sama – kesediaan pelajar luar bandar, kesediaan dan keupayaan guru, jumlah guru terlatih dan mahir, kekurangan guru, infrastruktur sekolah-sekolah di luar bandar dan bahan-bahan P&P.

Ketika ini hampir 130,000 (30 peratus) gagal setiap tahun. Saya percaya melatih guru akan mengambil masa jika mengambil kira kapasiti Institut Pendidikan Guru dan Institut Pengajian Tinggi setiap tahun. Mengambil guru dan penutur jati dari luar negara mempunyai isunya yang tersendiri seperti kos emolumen yang tinggi, kualiti guru dan pengaliran wang tunai yang banyak ke luar negara. Malah pengambilan guru bersara secara kontrak juga memakan masa yang begitu lama akibat kerenah birokrasi yang merimaskan!

Sepatutnya komitmen kerajaan dan langkah-langkah yang kukuh serta meyakinkan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang menyebabkan penguasaan bahasa Inggeris semakin lemah dalam kalangan pelajar, biarpun selepas berbelas tahun mempelajarinya lebih wajar dijadikan pengumuman oleh KPM berbanding `hukuman’ terhadap mereka yang gagal menguasainya akibat prasyarat yang tidak mencukupi.

Dalam kes PPSMI, saya tidak begitu peduli akan keputusan kerajaan, tetapi biarlah sebarang keputusan yang dibuat oleh KPM berasas, rasional dan atas sebab pendidikan, bukan dibuat berasaskan emosi, hujah-hujah yang lemah dan manipulasi kajian.

Dalam kes bahasa Inggeris wajib, bagi saya, jika sudah diketahui acuannya hampir sama dengan PPSMI, kenapa perlu kita melalui `kesengsaraan’ yang sama?

Akhbar Dalam Pembelajaran (ADaP), Utusan Malaysia
Rabu, 17 Jun 2009

No comments:

Popular Posts