Wednesday, September 17, 2008

Pendidikan - PIPP:Belajar Dari Kelemahan Lalu

Sebelum ini saya telah menulis bahawa dengan menghargai realiti, cerun dan keterbatasan sistem pendidikan negara, kita akan dapat memahami kenapa reformasi pendidikan negara tidak boleh dilaksanakan secara drastik dan kenapa dasar dan strategi di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dirangka sebegitu rupa.

Saya juga percaya bahawa PIPP dirangka berdasarkan pengalaman KPM, termasuklah kelemahan pelaksanaan dan sistem penyampaian semasa melaksanakan setiap projek Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8).

Hasrat Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein amat jelas dalam hal ini apabila menyatakan bahawa beliau berazam untuk menunaikan amanah rakyat sebaik-baiknya. Dengan cetak biru yang telus dan jelas, beliau berharap agar semua program, projek dan aktiviti yang hendak dilaksanakan di sepanjang Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) dirancang, dilaksana dan dipantau dengan teliti agar integriti dan kredibiliti KPM tidak dipersoalkan.

Berdasarkan pengamatan beliau, beliau menyatakan bahawa ada sekurang-kurangnya lapan perkara penting yang sepatutnya dipelajari oleh warga KPM di sepanjang tempoh RMKe-8.

Pertama, kejayaan sesuatu dasar amat bergantung kepada bagaimana ia diterjemahkan ke dalam bentuk pelan tindakan dan strategi yang berkesan di setiap peringkat kementerian. Menurut beliau, dasar yang baik sekalipun jika disalah terjemahkan dan tidak disokong oleh pelan pelaksanaan yang tepat, ia berkemungkinan akan gagal atau menjadi kurang berkesan.

Kedua, setiap jabatan dan bahagian di dalam KPM tidak boleh bekerja secara bersendirian dan mengambil haluan tersendiri. Bagi beliau, penyelarasan dan kerjasama berpasukan amat penting bagi mengelakkan sebarang pertindihan dan pembaziran. Beliau juga mahu, usaha pihak-pihak lain dimanfaatkan (leverage) agar impak program yang hendak dilaksanakan dapat dimaksimumkan.

Ketiga, warga KPM merupakan pihak yang paling memahami tentang dasar, kemampuan dan keterbatasan untuk melaksanakan program serta projek pendidikan di dalam KPM. Warga KPM juga merupakan pihak yang paling mengetahui tentang segala yang telah dilaksanakan sebelum ini dan yang hendak dilaksanakan di masa hadapan. Input KPM amat penting bagi memastikan kejayaan program dan projek pendidikan.

Keempat, warga KPM tidak perlu malu mengakui bahawa mereka tidak boleh menyelesaikan semua masalah dan isu kerana terdapat isu dan masalah yang penyelesaiannya berada di luar kepakaran, batas tugas atau bidang kuasa KPM. Justeru, perlu ada mekanisme yang berkesan bagi mendapatkan kerjasama dari pihak ketiga yang mempunyai kepakaran dan kuasa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam hal ini, saya berpendapat bahawa pegawai KPM perlu bertindak sebagai pemudah cara agar kerjasama pihak luar ini dapat dimanfaatkan segera. Jangan dirumitkan segala urusan sehingga pihak luar berasa tawar hati untuk memberikan bantuan hanya kerana terpaksa melayani kerenah birokrasi yang bukan-bukan.

Kelima, kepemimpinan di setiap peringkat, baik di peringkat sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Bahagian, Jabatan dan peringkat tertinggi KPM amat penting dalam melaksanakan semua dasar pendidikan. Amat penting untuk memastikan kepemimpinan di setiap peringkat memahami sedalam-dalamnya kehendak sesuatu dasar agar tindakan mereka bertepatan dengan keperluan masa kini dan cabaran masa hadapan kementerian.

Dalam hal ini pula, saya berpandangan bahawa amat wajar untuk pentadbir di dalam KPM memahami sejarah dan asal usul sesuatu program dan pembentukan sesebuah jabatan, kertas-kertas Jemaah Menteri serta akta-akta berkaitan. Tanpa pengetahuan yang mantap tentang latar belakang tentang perkara-perkara ini, para pentadbir akan tersalah haluan sewaktu memutuskan sistem penyampaian yang bersesuaian. Mereka juga perlu menanamkan dalam jiwa mereka bahawa setiap langkah yang hendak mereka ambil perlulah untuk menyelesaikan masalah pendidikan bukan sekadar satu proses untuk memenuhi tuntutan birokrasi.

Keenam, warga KPM perlu berfikiran terbuka terhadap idea baru, bentuk baru perkongsian pintar dan bersedia untuk belajar dari pengalaman pihak dan negara lain.

Ketujuh, warga KPM perlu berani mencuba idea-idea baru. Bagaimanapun warga KPM perlu insaf bahawa peluang sesuatu idea baru berjaya adalah lebih tinggi jika ia dirintis dan diuji terlebih dahulu bagi memahami setiap masalah yang bakal timbul sebelum pelaksanaannya dibuat secara berperingkat-peringkat berdasarkan peruntukan dan keupayaan yang ada. Memandangkan sumber negara terhad, keutamaan sesuatu program baru perlu dinilai dan aspek kos dan faedahnya perlu diteliti terlebih dahulu sebelum melaksanakannya.

Kelapan, bagi memastikan kejayaan program-program pendidikan yang telah dirancang, ia perlu disokong dengan sumber yang mencukupi dari segi tenaga, peruntukan kewangan dan kepakaran. Penanda aras dan Indeks Prestasi Utama (KPI) yang tepat dan jelas juga perlu ditetapkan di dalam setiap agenda, program dan projek KPM.
Saya yakin jika pengalaman dalam RMKe-8 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pentadbir, maka pelaksanaan PIPP akan menjadi lebih lancar dan impaknya akan sampai secara maksimum kepada rakyat.

No comments:

Popular Posts