Wednesday, September 17, 2008

Pendidikan - Menghargai Sistem Pendidikan Negara

Pendidikan adalah begitu hampir dengan hati setiap rakyat. Disebabkan itu, bila timbul sebarang isu mengenai pendidikan, kita dapat mendengar pelbagai pihak memberikan pendapat dan pandangan masing-masing. Tidak kurang pula yang membandingkan sistem pendidikan negara dengan sistem pendidikan negara lain dan dalam banyak keadaan mereka akan mencemuh sistem pendidikan negara.

Benarkah sistem pendidikan negara kita ketinggalan berbanding negara lain? Dalam banyak keadaan boleh dikatakan kenyataan ini tidak benar. Sebaliknya sistem pendidikan negara diiktiraf sebagai salah satu sistem yang terbaik di dunia dan banyak pihak yang cuba mempelajari dan mencontohinya.

Walaupun sistem pendidikan kita berasal dari sistem pendidikan Inggeris, tetapi sejarah, latar belakang kaum dan agama, sensitiviti politik dan keperluan guna tenaga negara telah menyebabkan ia berevolusi dengan begitu pesat sekali.

Dari beberapa segi, sistem pendidikan negara agak berbeza berbanding dengan negara-negara yang dijadikan contoh oleh pengkritiknya. Pertama, kita perlu menghargai hakikat bahawa sistem pendidikan negara amat berpusat berbanding dengan negara Barat seperti United Kingdom.

Sistem yang terlalu berpusat mungkin mempunyai sejumlah kekurangan, tetapi perlu diingat bahawa ia juga mempunyai kekuatan dan kelebihannya tersendiri. Salah satu daripada kelebihannya adalah, kita berkebolehan untuk mengadakan ekuiti di sekolah-sekolah tanpa mengira lokasinya. Misalnya, apabila negara melaksanakan program Pembelajaran Sains dan Matematik di dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), kita mampu menyediakan komputer bimbit, projektor LCD, guru, latihan dan perisian kursus untuk semua sekolah, baik di bandar, luar bandar dan pedalaman.
Bagaimanapun di sudut yang berbeza, mempunyai sistem yang berpusat akan memperlahankan, malah dalam kes tertentu membantutkan, perkembangan sistem pendidikan negara.

Misalnya, bila terdapat keperluan untuk pembaharuan, kita terpaksa menerima hakikat bahawa sebarang bentuk perubahan akan memberi kesan terhadap 5 juta pelajar, 320,000 orang guru dan hampir 10,000 buah sekolah yang berbeza, bukan sahaja dari segi saiz dan lokasi, malah infrastruktur dan keperluan guru.

Bagi negara-negara dengan sistem pendidikan tidak berpusat, polisi boleh dirangka secara umum untuk dilaksanakan oleh autoriti pendidikan tempatan dan di negara tertentu oleh sekolah itu sendiri.

Bagaimanapun, bagi negara dengan sistem pendidikan berpusat, kita tidak dapat mengelak untuk mengambil pendekatan satu saiz untuk semua. Melalui pendekatan ini, secara tanpa sedar, dalam kebanyakan keadaan, jika tidak semua, kita akan terlepas pandang, keperluan golongan yang berada di atas purata dan di bawah purata semasa menyediakan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Contoh yang nyata adalah penghasilan perisian kursus PPSMI yang mungkin terlalu susah diikuti di sekolah di luar bandar tetapi terlalu senang bagi anak-anak di bandar.

Kedua, selain sistem berpusat, saiz Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang secara relatifnya besar menyebabkan banyak masa diambil untuk menyampaikan sesuatu mesej merentasi kementerian. Apa lagi bagi melaksanakan sesuatu projek dan program. Kerenah birokrasi akan melambat dan melengah-lengahkannya lagi. Mujurlah ada cetak biru KPM, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan KPM 2006 – 2010, yang meletakkan semua perancangan dasar dan pelaksanaan projek dan program pendidikan dalam bentuk hitam putih, lengkap dengan jadual pelaksanaannya sebagai garis panduan.
Sekurang-kurangnya dengan PIPP, usaha mereformasi sistem pendidikan negara akan lebih mudah difahami oleh setiap jabatan, bahagian, sekolah dan semua pihak berkepentingan. Ini setidak-tidaknya akan melicinkan sedikit pelaksanaannya.

Ketiga, rupa bentuk geografi negara boleh menjadi satu cabaran yang sukar untuk melaksanakan dengan sempurna segala program dan projek pendidikan yang dirancang. Misalnya, dari 10,000 buah sekolah, hampir 2,200 merupakan sekolah kurang murid yang berada di luar bandar dan pedalaman. Untuk menghantar dan memasang television 29 inci di kawasan pedalaman sahaja sudah merupakan cabaran yang amat besar. Pada satu ketika set television yang hendak dihantar ini berada elok di sisi kita di dalam sampan. Pada ketika yang lain, semasa air sungai cetek, bukan sahaja set television, malah sampan juga mungkin sudah berada di atas bahu kita.

Jika menghantar set television sudah menjadi masalah bayangkan pula masalah untuk mengadakan kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di sekolah pedalaman yang mempunyai isu bekalan elektrik 24 jam dan sistem pendawaian yang kurang efisien.

Keempat, sumber negara agak terhad. Negara kita bukan seperti negara jiran, Singapura yang mempunyai KDNK yang jauh lebih tinggi dan jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit, iaitu sekitar 300 buah sahaja. Kita mempunyai KDNK yang lebih rendah, tetapi perlu mengagihkan peruntukan secara adil ke semua 10,000 buah sekolah dan mengadakan subsidi pendidikan yang secara relatifnya begitu besar untuk 5 juta orang anak-anak kita di sekolah!

Menghargai semua fakta ini akan membolehkan kita memahami kenapa reformasi pendidikan negara tidak boleh dilaksanakan secara drastik. Menghargainya juga membolehkan kita memahami kenapa dasar dan strategi di dalam PIPP dirangka sebegitu rupa.

No comments:

Popular Posts