Wednesday, September 17, 2008

Pendidikan - PPSMI: Terus atau Hentikan?

Minggu lepas, pada 14 hingga 16 Julai 2008, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menganjurkan Persidangan Meja Bulat Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

PPSMI adalah program pendidikan nasional yang amat sensitif. Pelbagai reaksi diterima sejak cadangan pelaksanaannya. Ada yang menyokong dan ada yang menentang. Isu yang timbul bukan sahaja berkisar dari segi rasional pelaksanaannya, sama ada untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris atau sebagai bantuan untuk memperkukuhkan penguasaan sains dan teknologi dalam era globalisasi di mana ligua-francanya adalah bahasa Inggeris, tetapi turut berkisar dari sudut kesannya terhadap pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman, keupayaan guru sehingga kesan buruk terhadap Bahasa Kebangsaan.

Khabarnya sambutan untuk menyertai persidangan ini begitu hangat, baik daripada kalangan penyelidik, mahupun daripada kalangan orang awam. Pegawai-pegawai KPM memaklumkan bahawa, mahu tidak mahu mereka terpaksa menolak permintaan ramai pihak kerana persidangan ini bukan untuk orang awam, tetapi untuk golongan profesional pendidikan dan para penyelidik. Mereka juga terpaksa menyaring permohonan daripada ramai penyelidik kerana keutamaan perlu diberi berdasarkan merit dan skop kajian.

Persidangan ini merupakan siri pertama daripada beberapa siri perbincangan yang bertujuan untuk meneliti semua laporan kajian, tinjauan dan pemantauan berkaitan pelaksanaan PPSMI sejak tahun 2005 hingga 2008. Dimaklumkan akan ada beberapa siri perbincangan lagi dalam masa terdekat yang akan melibatkan lebih ramai pihak berkepentingan seperti PIBG, Kesatuan Guru, Badan Bukan Kerajaan (NGO), ahli-ahli politik dan pihak berkepentingan lain.
Dalam satu kenyataan, Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menegaskan bahawa usaha untuk menjemput profesional pendidikan dari luar KPM bagi menilai semua dapatan kajian berkaitan PPSMI yang dilaksanakan oleh penyelidik dari dalam dan di luar KPM adalah bukti kepada keikhlasan KPM untuk mencari sebaik-baik pendekatan demi kepentingan anak bangsa kita.

Hasrat beliau adalah agar kesemua 80 orang profesional pendidikan yang terlibat dalam persidangan ini berbahas secara kritikal, telus dan objektif mengenai status pelaksanaan, pencapaian, kemajuan dan keberkesanan PPSMI sejak ia dilaksanakan.

Membaca kenyataan beliau, saya menyimpulkan bahawa persidangan ini dianjurkan khusus bagi memberi peluang kepada para profesional pendidikan untuk menilai sejujur-jujurnya pencapaian pelajar, guru dan pelaksanaan PPSMI berdasarkan fakta dan kajian saintifik, bukan atas kecenderungan politik, emosi, persepsi, andaian ataupun tuntutan pihak tertentu. Jelasnya forum ini bukan forum untuk bermain dengan sentimen dan retorik politik, bahasa atau kaum.

Sememangnya inilah yang kita kehendaki – satu penilaian yang jujur dan bebas. Jujur bermaksud penilaian yang benar-benar profesional. Bebas pula bermaksud bebas dari sebarang sentimen dan tekanan.

Sebanyak 16 kertas kajian dibentangkan dalam persidangan meja bulat PPSMI. Antara kajian yang akan dibentangkan adalah Kajian Pencapaian Murid oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM; Kajian Penilaian Keberkesanan PPSMI oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM; Pemantauan Kolaboratif PPSMI oleh Jemaah Nazir Sekolah, KPM; Kajian Pelaksanaan PPSMI oleh Universiti Malaya; Kajian Kesan Dasar PPSMI di Sekolah Rendah (dan Menengah) oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris; dan Kajian ’Implementation of Teaching of Mathematics and Science in English – A Malaysian Perspective’ oleh Universiti Institut Teknologi Mara.

Tentunya dari 16 kajian ini terdapat dapatan yang bercampur-campur. Ada yang positif dan ada yang sebaliknya. Semuanya bergantung pada skop, tujuan, saiz sampel, instrumen dan tahun kajian dibuat.

Tahun kajian penting kerana sejak pelaksanaan PPSMI pada tahun 2003, KPM sudah beberapa kali melakukan penambah baikan. Sebagai contoh, modul latihan perkakasan pada tahun 2003 tidak sama dengan yang digunakan pada tahun 2006 kerana telah berlaku penambah baikan yang amat ketara. Dalam hal ini jika kajian dibuat pada tahun 2005, ia tidak lagi menggambarkan realiti berbanding kajian yang dibuat dalam tahun 2007.

Instrumen dan sampel juga amat penting. Jika terdapat unsur bias di dalam pembangunan instrumen dan pemilihan sampel, tentu dapatan juga akan berat sebelah. Misalnya, soalan-soalan tentang konsep sains dan matematik yang ditanya kepada pelajar dan guru perlu adil dari segi tahap kesukarannya. Jangan pula dibangunkan soalan yang mudah dalam satu bahasa tetapi susah dan mengelirukan dalam bahasa yang lain semata-mata untuk membuktikan sesuatu andaian.

Perkara-perkara seperti inilah yang diharap dapat diperdebat dan disintesiskan oleh setiap penyelidik yang terlibat agar rumusan yang dihasilkan akan lebih bermakna kepada pembuat dasar.

Apa pun, persidangan meja bulat yang diadakan hanyalah untuk menilai output, iaitu pencapaian pelajar dan guru. Apa yang kita mungkin terlepas pandang adalah pencapaian ini merupakan hasil dari input dan proses sebelumnya, iaitu sistem penyampaian dan sokongan di dalam melaksanakan PPSMI.

Dalam konteks PPSMI, walaupun program ini bersifat akademik, namun sistem penyampaian dan sokongan untuk melaksanakannya tidak melibatkan Pegawai Pekhidmatan Pendidikan (kumpulan DG) semata-mata, tetapi juga melibatkan Pegawai Teknologi Maklumat (F) dan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (M). Pelaksanaan PPSMI juga tidak hanya melibatkan pegawai-pegawai di KPM tetapi turut melibat pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan.

Jika premis ini dipegang, maka penilaian pencapaian pelaksanaan PPSMI secara menyeluruh perlu mengambil kira peranan setiap pihak yang terlibat di dalam setiap peringkat pelaksanaan PPSMI, bukan hanya menilai outputnya. Ini penting jika kerajaan mahu menimba pengalaman bagi melaksanakan program pendidikan yang sebesar PPSMI di masa hadapan.

Selepas persidangan yang bersifat ilmiah ini, pasti kita akan berdepan dengan satu lagi persidangan yang lebih menarik berkaitan PPSMI, iaitu yang melibatkan orang awam, ibu bapa, pelajar, kumpulan pendesak yang mewakili kaum dan perjuangan bahasa serta ahli politik. Diharapkan di dalam persidangan akan datang, perbahasan masih dapat didasarkan kepada fakta dan statistik yang tepat, bukan kecenderungan emosi dan perjuangan kelompok tertentu semata-mata.

Diteruskan atau tidak? Nyatanya kita masih mempunyai banyak masa untuk membahaskannya.

No comments:

Popular Posts