Wednesday, September 17, 2008

Pendidikan - Polemik Pendidikan Menengah Percuma

Umum mengetahui Singapura mempunyai Keluaran Negara Kasar (KNK) yang jauh lebih tinggi daripada Malaysia tetapi mempunyai jumlah sekolah yang relatif jauh lebih rendah, iaitu sekitar 300 buah berbanding 10,000 buah di negara kita. Begitu pun pendidikan di negara tersebut tidak percuma.

Menurut Presiden Pertubuhan Taman Bacaan Pemuda Pemudi Melayu Singapura (Taman Bacaan), Abdul Halim Kader; ibu bapa masih perlu membayar sehingga RM40 sebulan berbanding RM30-50 setahun sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) sekolah di Malaysia. Setiap program kelas tambahan perlu ditanggung ibu bapa berbanding kelas tambahan percuma oleh sekolah Malaysia. Kos kelas tuisyen adalah sekitar RM400 dan RM150 untuk kelas di luar sekolah. Dimaklumkan juga bahawa bagi sekolah rendah jumlah yuran adalah sebanyak RM24 sebulan, manakala bagi sekolah menengah adalah RM35 sebulan bagi Melayu dan RM46 bagi bukan Melayu.

Jika kita menerima premis bahawa bayaran yang dibayar oleh ibu bapa di sekolah rendah adalah sumbangan PIBG dan ia bukan sesuatu yang wajib seperti yang ditekankan dalam artikel yang lepas, maka boleh dikatakan pendidikan rendah di negara kita menepati matlamat kedua World Conference on Education For All (WCEFA) 2000, iaitu ‘Menyediakan Pendidikan Peringkat Rendah secara Percuma dan Wajib untuk Semua’.

Walaupun jelas bahawa matlamat pendidikan percuma oleh WCEFA hanya untuk sekolah rendah, tetapi kerajaan tetap berusaha menyediakan pendidikan percuma di sekolah menengah. Sama seperti sekolah rendah, tiada yuran dikenakan di sekolah menengah melainkan bagi sekolah-sekolah yang mempunyai asrama seperti Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan asrama-asrama harian.
Bayaran yang dikenakan untuk makanan asrama pula amat minimum, iaitu hanya RM1 sehari. Sebaliknya subsidi kerajaan untuk makanan asrama untuk setiap pelajar adalah jauh lebih tinggi, iaitu sebanyak RM12 sehari. Itu pun bagi ibu bapa miskin, bayaran ini dikecualikan.

Bagi meringankan bebanan ibu bapa, kerajaan telah mengadakan pelbagai bantuan dan subsidi seperti mengadakan biasiswa, Bantuan Makanan Asrama, Bantuan Pengangkutan Murid dan juga membina asrama harian di sekolah-sekolah dalam kawasan luar bandar dan pedalaman.

Sejak tahun 2006, peruntukan Tabung KWAPM yang sebelum ini hanya untuk membantu pelajar sekolah rendah telah disalurkan kepada pelajar miskin di sekolah menengah. Mulai tahun 2007, sama seperti di peringkat rendah, kerajaan telah memansuhkan semua yuran peperiksaan awam di peringkat menengah seperti yuran PMR, SPM dan STPM. Pada tahun 2008 yuran STAM juga dimansuhkan.

Mulai tahun 2008, seperti di peringkat rendah, Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) diberikan secara automatik kepada semua pelajar di sekolah menengah manakala yuran khas sekolah sebanyak RM9.00 juga turut dimansuhkan.

Bagi melaksanakan langkah ini, kerajaan sebenarnya tidak berbelanja murah. Bagi mengecualikan pembayaran yuran peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM misalnya, perbelanjaan tambahan sebanyak RM106.37 juta terpaksa dikeluarkan.

Biarpun dari segi jumlah, yuran khas sekolah adalah kecil, iaitu RM 4.50 bagi sekolah rendah dan RM 9 bagi sekolah menengah, namun kerajaan masih terpaksa mengeluarkan perbelanjaan tambahan sebanyak RM 36.7 juta.
Dengan pemberian pinjaman buku teks kepada semua pula, kerajaan terpaksa membelanjakan RM 300 juta, tidak termasuk peruntukan untuk mengganti buku teks yang hilang dan rosak setiap tahun.

Segala ini masih belum termasuk segala macam bantuan tambahan lain yang disediakan oleh kerajaan yang dianggarkan sekitar RM 2.56 bilion bagi tahun 2008 sahaja.

Jumlah Geran per Kapita (PCG) bagi seorang pelajar sejak Tahun 1 sehingga Tingkatan 5 adalah sebanyak RM2,130.60 (tidak termasuk emolumen guru dan kos operasi lain bagi sesebuah sekolah). Bagaimanapun, jika pelajar tersebut berasal daripada keluarga berpendapatan rendah dan menerima pelbagai bantuan sepanjang tempoh persekolahannya sejak Tahun 1 sehingga Tingkatan 5, jumlah keseluruhan bantuan dan subsidi yang ditanggung oleh kerajaan untuk dirinya adalah sebanyak RM22,021.55! Satu jumlah subsidi yang agak besar bagi sebuah negara membangun seperti Malaysia.

No comments:

Popular Posts