Wednesday, September 17, 2008

Pendidikan - PPSMI: Persidangan Kedua Panas

Persidangan Meja Bulat Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) kedua berlangsung dalam suasana yang agak panas. Hal ini sudah dijangka berdasarkan senarai peserta yang kebanyakannya terdiri daripada kalangan penentang dasar ini. Antara yang menghadiri persidangan kali ini adalah golongan pejuang bahasa dan pelobi sekolah jenis kebangsaan cina.

Perbahasan menjadi semakin berat sebelah selepas pembentangan kajian oleh sekumpulan profesional penddikan yang menyenaraikan segala macam permasalahan di dalam melaksanakan dasar ini. Oleh kerana inilah satu-satunya kertas yang dibentang oleh golongan profesional pendidikan, maka ia telah dijadikan rujukan oleh peserta walaupun kekukuhan kajian ini masih belum dicabar dari segi skop, sampel dan instrumen kajian.

Skop, tujuan, sampel, instrumen dan tahun kajian dibuat penting kerana ia akan membolehkan peserta mendapatkan gambaran dan realiti sebenar pelaksanaan PPSMI. Tanpa penelitian terhadap semua aspek ini, besar kemungkinan peserta yang tidak terdedah kepada semua kertas kajian yang ada akan terjerumus untuk mempunyai persepsi yang kurang tepat.

Berbeza dengan persidangan pertama, dalam persidangan kedua, hanya enam kertas dibentangkan. Daripada enam kertas ini, hanya satu yang membentangkan kajian oleh profesional pendidikan sedangkan dalam persidangan pertama, terdapat 16 kertas kajian yang dibentangkan oleh profesional pendidikan meliputi trend pencapaian murid dan prestasi guru sepanjang tempoh pelaksanaan PPSMI.


Dalam persidangan kali ini, berdasarkan catatan saya terdapat beberapa rumusan yang boleh dibuat. Pertama, boleh dikatakan hampir keseluruhan peserta mengakui bahawa penguasaan bahasa Inggeris amat penting dalam persaingan dunia tanpa sempadan hari ini.

Kedua, penerusan dasar ini akan mempunyai kesan negatif terhadap bahasa Melayu dari segi kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu.

Ketiga, penerusan dasar ini akan menyebabkan penguasaan pengetahuan dan pencapaian sebilangan besar pelajar, terutamanya di kawasan luar bandar dalam mata pelajaran sains dan matematik terjejas.

Keempat, penerusan dasar ini boleh membantu persiapan sejumlah pelajar dan graduan untuk mendapat tempat yang lebih baik di universiti dan alam pekerjaan.

Kelima, mutu kandungan, pendekatan, pengajaran dan guru bahasa Inggeris perlu segera ditingkatkan.

Dari segi hala tuju kerajaan mengenai dasar ini selepas bulan Disember, sebahagian peserta mahu dasar ini dihentikan. Manakala sebahagian yang lain mahu ia diteruskan.

Di antara dua ekstrem ini terdapat juga satu pandangan menarik, iaitu cadangan untuk mengadakan semula sekolah beraliran Inggeris sebagai satu lagi alternatif kepada aliran sedia ada. Cadangan ini bertujuan untuk memberi pilihan kepada ibu bapa, terutama bagi golongan berpendapatan rendah yang ingin anak-anak mereka mendapat pendidikan dalam bahasa Inggeris.

Dari satu segi, cadangan ini sememangnya menarik, kerana ketika ini pilihan hanya ada di tangan ibu bapa yang berpendapatan tinggi. Mereka boleh memilih sama ada mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan yang bahasa pengantarnya bahasa Melayu atau menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta yang memberi penekanan yang lebih terhadap bahasa Inggeris.

Cadangan ini juga menarik kerana ia boleh memberikan saingan kepada sekolah jenis kebangsaan. Namun begitu dari satu segi yang lain, pencadang mungkin terlepas pandang bahawa untuk memungkinkan sekolah aliran Inggeris ini dihidupkan semula, kita masih bergantung kepada kelompok guru yang sama untuk mengajar di sekolah tersebut, iaitu guru yang penguasaan bahasa Inggeris mereka dipertikaikan oleh peserta persidangan.

Begitupun format persidangan kedua ini boleh dipuji kerana memberikan peluang kepada semua peserta memberikan pandangan dan pendapat mereka. Walaupun pandangan yang diutarakan ini mungkin lahir dari pemerhatian, pengalaman peribadi ataupun sekadar persepsi, bagi saya semuanya amat penting bagi membolehkan Kementerian Pelajaran membuat keputusan Disember ini.

No comments:

Popular Posts