Friday, April 5, 2013

Negeri PR - Kedah GAGAL, Negeri BN - Melaka Maju #BNbagus #Vote4BN #tolakPR #TukarKedah
Kajiselidik Universiti Teknologi MARA & Universiti Teknikal Malaysia Melaka mendapati pentadbiran Melaka di bawah kerajaan BN, mendapat pujian dari rakyat Melaka. terutamanya golongan muda.

·       Melaka telah diiktiraf sebagai negeri maju pada 2010.
·       83% dari responden kajiselidik ini berpuas hati dengan prestasi PM Najib
·     38.5% responden adalah lepasan sekolah, 55.4% pemegang diploma & ijazah sementara 6.1% pemegang ijazah tinggi.
·  48.3% responden sangat setuju & 41.1% bersetuju bahawa PM bersungguh-sungguh meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia.
·       Kajiselidik ini mengambil sampel golongan muda antara 21-40 tahun di Melaka.
·       Jelaslah golongan muda di Melaka menerima pembangunan yang dibawa oleh BN.

No comments:

Popular Posts