Tuesday, August 9, 2011

Menyalahkan #DEB atas semua perkara - Perdana Menteri @NajibRazak wajar pertimbang pecat penasihat di dalam MPEN dan Pemandu

'DEB tidak wajar dipersalahkan sebabkan penurunan dalam FDI'

http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/articles/MATLID/Article/

NST Business Times pB4 8August 2011

Muhammed Abdul Khalid


Sesekali perbahasan mengenai Dasar Ekonomi Baru (DEB) berbangkit dan majoriti akan berhujah bahawa dasar ini adalah punca semua masalah yang dihadapi oleh negara ini. Terbaru datang daripada Tan Sri Ramon Navaratnam, "Masa tidak bersama kita untuk melangkah ke hadapan untuk mencapai Wawasan 2020" (The Star, 31 mei), di mana beliau berhujah bahawa DEB adalah salah satu yang sebab-sebab utama bagi penurunan dalam Pelaburan Langsung Asing (FDI) ke Malaysia.

Amat dikesali, hujah Tan Sri Ramon ini adalah tidak benar secara empirikal kerana kebanyakan syarikat-syarikat asing yang telah beroperasi di Malaysia tidak lagi dibatasi oleh keperluan pegangan saham ekuiti DEB sejak beberapa tahun yang lalu.

Misalnya, sejak tahun 1998, Malaysia telah meliberalisasikan sepenuhnya sektor pembuatan dengan membenarkan 100 peratus pemilikan ekuiti tanpa mengenakan sebarang syarat. Malah, syarikat-syarikat yang berorientasikan eksport telah dibenarkan untuk dimiliki sepenuhnya sejak tahun 1986. Begitu juga, sektor perkhidmatan yang menyumbang hampir 60 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia diliberalisasi secara separa berikutan langkah meliberalisasi 27 sub-sektor perkhidmatan pada tahun 2009, tanpa dikenakan sebarang syarat ekuiti. Industri berteknologi tinggi, terutama syarikat-syarikat tertentu yang ditubuhkan di Koridor Raya Multimedia (MSC) adalah juga dibenarkan untuk dimiliki sepenuhnya oleh pelabur asing.

Semua butiran ini membayangkan dua perkara. Pertama, berlawanan dengan hujahnya, Malaysia telah melonggarkan keperluan syarat Bumiputera beberapa tahun yang lalu dan kedua, walaupun tanpa keperluan syarat ini, aliran masuk FDI kekal rendah dalam beberapa tahun kebelakangan, menunjukkan bahawa terdapat faktor-faktor lain selain daripada DEB yang boleh menjadi sebab-sebab sebenar di sebalik prestasi FDI muram.

Boleh dihujahkan bahawa apa yang paling penting bagi pelabur-pelabur asing bukan keperluan berkaitan DEB, tetapi adalah kestabilan politik, ketekalan dasar, infrastruktur yang baik, insentif cukai dan bukan cukai yang menarik, prospek pulangan ke atas pelaburan yang memberansangkan, tenaga buruh yang murah dan berpendidikan yang boleh disediakan oleh sesebuah negara.

Seterusnya, jika benarlah DEB mengekang aliran masuk FDI, maka Malaysia tidak akan menyaksikan influks kemasukan pelaburan asing menjelang akhir tahun 1980-an dan dalam tahun 1990-an, sehinggalah tahun krisis apabila syarat-syarat di bawah tindakan afirmatif dikuatkuasakan dengan begitu ketat. Berlawanan dengan andaian, aliran masuk bersih FDI ke Malaysia ketika itu bukan sahaja positif malah adalah antara yang tertinggi di rantau ini.

Ini dibuktikan dari nisbah FDI kepada KDNK yang meningkat dua kali ganda kepada 6.6 peratus sepanjang tempoh tahun 1991-1996 dari hanya 3.3 peratus sepanjang tempoh 1970-1984, dengan catatan tertinggi sebanyak 23 peratus seperti yang dicatatkan pada tahun 1992.

Tahap pelaburan swasta amat tinggi pada pertengahan tahun 1990-an di mana nisbahnya kepada KDNK meningkat kepada lebih 40 peratus, menyebabkan jurang simpanan-pelaburan negara bertukar negatif seperti yang dibayangkan oleh defisit akaun semasa sepanjang tempoh tersebut.

Tidak ada sebarang penjelasan yang dapat menjelaskan tentang ledakan pelaburan sepanjang tempoh itu melainkan adunan koktel yang betul yang terdiri dari faktor-faktor ekonomi dan politik yang menggalakkan. Selain itu, sepanjang tempoh 1990-1999, aliran FDI Malaysia naik pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan negara-negara Asean yang lain, dengan purata kadar pertumbuhan tahunan 19.5 peratus bagi FDI inward stock yang lebih tinggi sebanyak 14.2 peratus berbanding Filipina, 10.8 peratus berbanding Thailand dan 11.3 peratus berbanding Singapura.

Diakui, aliran masuk FDI ke Malaysia telah berkurang selepas krisis Asia dan berada pada aliran yang menurun, terutama sejak tahun 2007. Aliran ini adalah diakibatkan campuran beberapa faktor – yang paling utama di antaranya adalah kos buruh yang semakin meningkat.

Sebelum ini, daya tarikan pelabur asing terhadap Malaysia sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh kos tenaga buruh yang murah, yang bukan lagi menjadi faktor tarikan sejak kebelakangan ini. Malah, jiran di selatan Negara kita, Singapura, juga melihat kejatuhan separuh nisbah FDI kepada KDNK, iaitu kepada 9.2 peratus pada tahun 2009 berbanding 19.1 peratus pada tahun 2006, biarpun ia dilihat sebagai sebuah ekonomi yang lebih liberal.

Thailand juga menghadapi masalah yang sama, dengan nisbah FDI kepada KDNK menurun sebanyak separuh kepada hanya 2,3 peratus dalam tempoh yang sama. Walau bagaimanapun, negara-negara serantau yang lain, iaitu Vietnam, Kemboja dan Indonesia masih menawarkan kombinasi faktor-faktor yang digemari oleh pelabur-pelabur asing - buruh yang murah, tanah yang luas dan pasaran domestik yang besar – semua perkara yang tidak dapat lagi ditawarkan oleh Malaysia.

Faktor yang paling kritikal adalah ketiga-tiga negara ini menawarkan insentif bagi industri yang berintensifkan buruh yang secara betulnya, tidak lagi digalakkan oleh Malaysia. Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dalam laporan tahun 2009, menyatakan bahawa pelabur asing meletakkan pertumbuhan pasaran sebagai keutamaan teratas apabila ia datang untuk membuat keputusan mengenai destinasi pelaburan, diikuti dengan adanya tenaga buruh yang murah, dan, dalam beberapa kes, akses kepada sumber asli.

Juga didapati bahawa walaupun keberkesanan kerajaan, kualiti pengawalseliaan, kedaulatan undang-undang dan rasuah adalah pertimbangan yang penting, namun ini bukanlah masalah utama mereka. Ini menjelaskan aliran masuk pelaburan yang besar ke India dan China, dan bahkan Vietnam, walaupun negara-negara ini ditarafkan di kedudukan yang jauh lebih rendah daripada Malaysia dalam World Bank's Ease of Doing Business Index di mana Malaysia berada pada tangga 21 daripada 183 ekonomi berbanding kedudukan Vietnam di tangga 78, China di tangga 79 dan India di tangga 134.

Jika kita menguraikan komponen FDI, seseorang boleh melihat bahawa trend menurun dalam FDI bersih ke Malaysia adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh aliran keluar dana, sebahagiannya disebabkan oleh penghantaran balik dividen dan pendapatan oleh pelabur yang sedia ada serta meningkatkan pelaburan Malaysia di luar negara (biasanya disebut sebagai pelaburan di luar negara), terutamanya disebabkan untuk merentasi pengambilalihan sempadan terutamanya dalam bidang telekomunikasi dan perbankan.

Ini ditunjukkan sebagai jumlah yang dikategorikan sebagai Pelaburan Langsung Luar Negara (DIA) yang terus menunjukkan trend menaik sejak awal milenium, meningkat dari 0.3 peratus daripada KDNK pada tahun 2001 kepada 5.6 peratus daripada KDNK pada tahun 2010.

Ini mengakibatkan, kedudukan pelaburan antarabangsa bersih (IPP) mencatatkan imbangan yang positif dalam tempoh dua tahun yang lepas, mencerminkan peningkatan dalam jumlah aset yang dipegang di luar negara oleh syarikat Malaysia. Perkembangan positif ini, bagaimanapun, dicerminkan dalam akaun FDI sebagai nombor negatif.

Menyalahkan DEB untuk penurunan dalam aliran masuk FDI ke Malaysia secara faktanya tidak betul. Bersikap kritikal terhadap dasar kerajaan atau DEB adalah satu perkara, tetapi menjadi objektif dalam berbuat demikian adalah perkara yang berbeza.

Memang benar, terdapat ruang untuk penambahbaikan dan kita perlu untuk menangani kelemahan-kelemahan kita dalam menarik pelaburan asing seperti yang diterangkan olej oleh Tan Sri Ramon, tetapi biarlah kita lakukannya secara objektif.

* Dr Muhammad Abdul Khalid adalah felo penyelidik UKM. Ini adalah pendapat peribadi penulis.

No comments:

Popular Posts