Thursday, July 9, 2009

Masa depan subjek Reka Cipta (siri pertama)

Dalam tahun 2005 dimaklumkan terdapat sekitar 330 buah sekolah yang menawarkan subjek reka cipta. Ia merupakan subjek Mata Pelajaran Vokasional (MPV) elektif dan biasanya ditawarkan hanya kepada pelajar yang mengambil aliran sastera. Pada tahun 2006, diberitakan jumlah sekolah yang berminat untuk menawarkan subjek ini berkurangan kepada hampir 200 buah. Antara alasan yang diberi adalah kekurangan guru berkelayakan bagi mengajar subjek tersebut dan ketiadaan bengkel, peralatan serta perkakasan yang mencukupi. Selain itu, pelajar juga dikatakan kurang berminat untuk mengikuti subjek ini.

Di sekolah-sekolah tertentu, di mana terdapat guru yang pro-aktif dan yakin akan kepentingan kemahiran reka cipta ini bagi membantu menjana kehidupan pelajar selepas persekolahan, ia diajar menggunakan apa sahaja ruang, perkakasan dan perisian di sekolah, termasuk memuat turun perisian percuma dari internet serta ke tahap menggunakan perisian cetak rompak.

Saya tidak menyalahkan sesiapa dalam hal ini kerana ia adalah ibarat kisah ayam dan telur, yang mana wujud dahulu. Ada yang mengatakan pelajar kurang berminat kerana mereka ini dari aliran sastera (satu alasan yang dangkal). Bertentangan dengan kepercayaan tersebut, saya percaya, pelajar jadi kurang berminat kerana sukatan pelajaran reka cipta agak membosankan; terlalu banyak teori dan gagal mengaitkan dengan realiti pasaran serta industri, ketiadaan bengkel dan perkakasan yang lengkap, latihan dibuat secara manual tanpa mesin seperti yang diguna dalam pasaran dan industri serta kekurangan guru yang berkebolehan.

Bagitupun saya tidak meyalahkan Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) kerana mereka terpasa bekerja dalam bajet yang terhad. Kurikulum terpaksa dirangka berdasarkan komitmen kewangan yang diperuntukkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ketika itu. Apabila komitmen kewangan terhad, maka kandungan kurikulum terpaksa dihadkan. Bengkel tidak dibina. Perkakasan tidak dibeli dengan mencukupi (bila tiada bengkel, logiknya perkakasan tidak akan dibekal) dan tiada perisian dibeli (perisian hanya penting bila ada perkakasan dan mesin yang dapat menzahirkan produk yang direka cipta). Bila semuanya kekurangan, maka kaedah pentaksiran dan peperiksaan juga akan dirangka berdasarkan kelengkapan yang terhad di sekolah.

Maka lahirlah produk yang hanya boleh mereka cipta bakul, pengait buah, kerusi dan meja menggunakan tangan (bukan mesin dan perisian yang mengikut trend industri) dan tidak laku dipasaran kerana tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi serta ketidak mampuan untuk mengguna dan mengendali perisian serta mesin terkini. Malah kelulusan dalam subjek reka cipta juga tidak mempunyai makna dan tidak diiktiraf oleh universiti tempatan, apa lagi di luar negara. Jadi tidak salah lah jika sekolah semakin kurang berminat!

Bagaimanapun fenomena ini berubah apabila program F1 In School diperkenalkan. F1 In School seolah-olah membawa suntikan baru ke dalam subjek reka cipta yang suram apa tahun 2005. Elemen keseronokan dalam pembelajaran mula ditekankan melalui sukan bermotor yang terbukti mempunyai daya kepada golongan muda, tanpa mengira gender; tanpa mengira sama ada mereka berada dalam aliran sains atau sastera ataupun gender.

Secara tidak langsung, pendekatan baru F1 In School turut merangsang cara KPM melihat kurikulum, pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta kaedah pentaksiran sedia ada agar minat terhadap sesuatu subjek dapat ditingkatkan dan pelajar dapat digalakkan meneroka potensi diri mereka ke tahap maksimum. Ini disebabkan program ini mendedahkan pelajar kepada realiti industri, iaitu kemahiran reka cipta menggunakan perisian dan teknologi terkini serta menghasilkan kepentingan untuk menghasilkan produk akhir yang bermutu tinggi. Di dalam program ini, pelajar diajar bekerja sebagai satu pasukan bagi menghasilkan reka bentuk terbaik, menganalisis, mendokumentasi, membentang dan mempertahankan konsep rekaan, mempertandingkannya dengan model-model pesaing seterusnya memasarkan idea mereka. Selain itu, mereka turut diberi pendedahan bertanding di peringkat antarabangsa dan dibiasakan dengan persaingan sengit dunia global tanpa sebarang rasa takut atau gentar.

Apakah masa depan subjek Reka Cipta ini dengan dasar sepuluh mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)?

Akhbar Dalam Pembelajaran (ADaP), Utusan Malaysia
Rabu, 8 Julai 2009

No comments:

Popular Posts