Saturday, August 4, 2012

Fakta - Tiada istilah Royalti Minyak sebenarnya! #TukarKelantan


Telaga Minyak Semenjanjung

Balak habis, pembangunan tak nampak, rakyat minum air berkeladak?

Baca juga - Royalti Minyak: Jawapan untuk pemimpin Pas yang tak tahu malu

Kelantan : Jawapan Kerajaan Pusat vs Kerajaan Negeri
http://gelombangkick.blogspot.com/2012/08/royalti-kelantan-jawapan-kerajaan-pusat.html


Semua negeri termasuk Kelantan bertaraf sama di sisi Akta Kemajuan Petroleum 1974. Semua Negeri yang mendatangani perjanjian dengan Petronas pada tahun 1975/76 akan mendapat bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dalam negeri berkenaan.

1. Apakah istilah yang disebut dalam Akta kemajuan Petroleum 1974 mengenai pembayaran hasil minyak dan gas?

Persekutuan - Istilah yang diguna pakai bagi maksud pembayaran tersebut adalah "bayaran tunai" sebanyak 5% dan perkataan "royalti" tidak digunakan dalam mana-mana istilah Akta berkenaan.

Negeri - PDA, 13 Perjanjian dan 13 Geran Penyerah Hak menggunakan "bayaran tunai". Perkataan yang popular digunakan oleh semua pihak ialah "royalti". Walau bagaimanapun, tidak ada yang berubah kepada huraian pembayaran.

2. Apakah kelayakan kerajaan-kerajaan negeri untuk mendapatkan bayaran tunai 5% seperti yang disebut dalam perjanjian antara Petronas dan kerajaan Negeri tahun 1975/1976?

Persekutuan -  Telaga minyak atau gas mesti berada dalam sempadan negeri iaitu bumi negeri berkenaan serta perairan wilayah negeri iaitu sejauh 3 batu nautika yang diukur dari paras air surut (ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) No.7 Tahun 1969).

Negeri - istilah yang digunakan di dalam PDA, 13 Perjanjian dan 13 Geran Penyerah Hak "pesisir" dan "off-shore" untuk maksud petroleum yang dihasilkan daripada tanah (di pantai) dan dari air (off-shore). Baik PDA, 13 Perjanjian mahupun 13 Geran Penyerah Hak mengandungi apa-apa batasan di sebelah kanan mana-mana negeri untuk menerima bayaran tunai bagi petroleum yang dihasilkan di luar pantainya berdasarkan panjang dari pantai. 

Oleh itu, baik PDA, 13 Perjanjian mahupun 13 Geran Penyerah Hak tiada menyekat pembayaran bayaran tunai bagi petroleum yang dihasilkan 3 batu, 12 batu, 200 batu atau jarak lain daripada pantai 13 buah negeri kerana jarak tersebut tidak dinyatakan dalam PDA , Perjanjian dan 13 Geran Penyerah Hak. Sebaliknya, perkataan umum "off-shore" digunakan.

Darurat (Kuasa-Kuasa Khas) No. Darurat 1969 tidak terpakai kepada pemilikan petroleum, sama ada di daratan atau luar pesisir. Ordinan ini juga tidak ada kaitan dengan kewajipan undang-undang Petronas untuk membayar bayaran tunai kepada keadaan di mana petroleum dihasilkan di pantai atau luar pesisir. Hanya PDA. Oleh itu, Ordinan tersebut bukan undang-undang yang relevan mengenai perkara itu.

3. Adakah Kerajaan Negeri Kelantan atau mana-mana kerajaan negeri di Semanjung berhak menuntut bayaran tunai hasil minyak dari Petronas?

Persekutuan -  Negeri Kelantan atau mana-mana kerajaan negeri di Semanjung tidak berhak kerana semua telaga minyak dan gas ynag mengeluarkan hasil di semenanjung pada masa ini berada di luar perairan wilyah negeri melebihi 3 batu nautika. Oleh yang demikian apa-apa hasil ynag diperolehi di luar perairan negeri melebihi 3 batu nautika adalah hak milik Kerajaan Persekutuan.

Negeri - Ya, asalkan petroleum dihasilkan samada di pantai atau di luar pantai negeri berkenaan. Oleh itu,Mac 1978, Petronas memaklumkan Kerajaan Terengganu bahawa petroleum telah dihasilkan di medan minyak yang bernama Pulai, yang terletak kira-kira 150 kilometer dari pantai Terengganu. Pada Jun 1978, Petronas membuat bayaran tunai pertama kalinya kepada Terengganu bagi petroleum yang dihasilkan di luar pantai Terengganu (Pulai). 

Selama 22 tahun berturut-turut, iaitu dari tahun 1978 hingga Mac 2000, Petronas membuat bayaran tunai kepada Terengganu dua kali setahun di bawah PDA, Perjanjian dan Geran Penyerah Hak, meskipun minyak dihasilkan beratus-ratus kilometer di luar pantai Terengganu. 

Hanya ketika PAS membentuk kerajaan negeri Terengganu selepas pilihan raya umum pada November 1999, Petronas berhenti membuat bayaran tunai kepada Terengganu, walaupun Petronas masih lagi pengeluaran petroleum di luar pantai Terengganu tanpa membayar Terengganu untuk.

4. Apakah kedudukan Sabah dan Sarawak dalam isu pembayaran royalti?

Persekutuan -  Sebelum tahun 1974, kerajaan negeri Sabah dan Sarawak teleh sedia mempunyai kedudukan tersendiri terhadap hak royalti melalui kuatkuasa perjanjian serta kuatkuasa Akta Pelantar Benua 1966. Ia merupakan sejarah dan hak istemewa yang diiktiraf semasa menyertai Malaysia pada tahun 1963.

Negeri -  Sehingga PDA mulai berkuat kuasa pada bulan Oktober 1974, asas perundangan bayaran royalti kepada Sabah dan Sarawak adalah undang-undang yang diluluskan oleh kuasa kolonial British. 

Selepas enakmen dan PDA penubuhan Petronas, Sabah dan Sarawak diperlakukan dalam cara yang seragam sebagaimana negeri-negeri semenanjung. Oleh itu, satunya asas perundangan pembayaran bayaran tunai kepada Sabah dan Sarawak sejak Oktober 1974 adalah PDA, 2 Perjanjian mereka dan dua Letak Hak Pemberian mereka. 

Mereka berada dalam kedudukan yang sama dengan Kelantan, Terengganu dan sembilan negeri Semenanjung Malaysia. Semua dilayan sama di bawah PDA untuk mengelakkan diskriminasi di kalangan 13 negeri di Malaysia.

5. Apakah yang dimaksudkan dengan bayaran Wang Ehsan?

Persekutuan -  Wang Ehsan adalah sumbangan atau bantuan yang disalurkan berasaskan budi bicara Kerajaan Persekutuan kepada negeri-negeri termasuk Kelantan. Sumbangan ini adalah di luar skop/bidang kuasa Akta Kemajuan Petroleum 1974 dan perjanjian yang ditandatangani antara Petronas dan kerajaan negeri pada tahun 1975/76. 

Bantuan ini diberikan adalah semata-mata atas kesedaran dan tanggungjawab berasaskan keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap kebajikan negeri dan rakyat.

Negeri - Ini adalah label politik yang dicipta oleh kerajaan Mahathir pada tahun 2000 apabila ia mengarahkan Petronas untuk berhenti membuat bayaran tunai kepada Terengganu selepas PAS membentuk kerajaan negeri. Istilah ini "wang ehsan" tidak mempunyai asas undang-undang. Ia tidak terdapat di dalam PDA, 13 Perjanjian dan 13 Geran Penyerah Hak.

6. Mengapakah Wang Ehsan yang ditawarkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Kelantan hanya berjumlah kira-kira RM20 juta?

Persekutuan -  Kerajaan Persekutuan memberikan peruntukan ini atas dasar ehsan berhubung dengan gas yang dihasilkan di kawasan perairan Persekutuan. Kerajaan negeri kelantan tiada hak dalam kawasan itu kerana ianya di luar perairan 3 batu nautika.

Negeri - Kami tidak dapat menjawab soalan ini kerana ini adalah satu jumlah yang sewenang-wenangnya yang dipilih oleh kerajaan persekutuan dan tanpa asas perundangan.

7. Apakah kedudukan kenyataan dari bekas Pengerusi Petronas, YB Tengku Razaleigh Hamzah bahawa royalti patut dibayar kepada negeri Kelantan dari hasil petroleum yang diperolehi dari luar perairan negeri tersebut serta mempertikaikan pemberian Wang Ehsan.

Persekutuan -  Kenyataan YB Tengku Razaleigh Hamzah, ahli parlimen Gua Musang perlu dilihat sebagai pendapat peribadi beliau semata-mata. Sebarang keputusan yang diambil berkenaan hak pembayaran royalti perlu dibuat berasaskan peruntukan undang-undang yang berkaitan serta perjanjian-perjanjian yang ditandatangani di antara Petronas dengan kerajaan-kerajaan negeri.

YB Tengku Razaleigh Hamzah pernah menjelaskan bahawa kerajaan PASA Terengganu tidak boleh mempertikaikan kedududkan Wang Ehsan kerana wang disalurkan selama ini walaupun atas nama royaliti minyak, bukanlah hak negeri.

Beliau juga menyatakan semasa Petronas ditubuhkan telah dinyatakan bahawa tiada sebuah negeri pun di Semenanjung berhak ke atas hasil minyak yang dijumpai di kawasan yang berada di luar "wilayah" mereka (Bernama - 1Novembe, 2000).

Walaupun YB Tengku Razaleigh Hamzah telah mengubah pendiriannya pada masa ini, kedudukan undang-undang masih tidak berubah. Rakyat dan negara wajib menghormati undang-undang negara.

Negeri -  Kami menyokong pernyataan awam baru-baru ini oleh Tengku Razaleigh Hamzah. Berat banyak yang mesti diberikan kepada Tengku Razaleigh kerana beliau adalah pengerusi pertama Petronas, dan ditandatangani 13 Perjanjian bagi pihak Petronas dengan setiap kerajaan negeri. Beliau amat fasih dengan perkara-perkara ini. Beliau juga menikmati kepercayaan dan keyakinan yang Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia 2, dan arkitek polisi petroleum negara kita.

8. Apakah Ketua Pembangkang maklum tentang kedudukan hak kerajaan-kerajaan negeri dalam hal ini?

Persekutuan -  Berdasarkan kedudukan peruntukan perundangan yang sedia ada, Ketua Pembangkang sedar kerajaan negeri tidak ada hak terhadap apa-apa bayaran tunai atau royaliti berkaitan hasil petroleum yang diterokai di luar perairan wilayah negeri. Oleh keran itu, Ketua Pembangkang pernah cubamengusulkan cadangan pindaan Akta kemajuan Petroleum 1974 di Parlimen pada Disember 2009 yang lalu.

Dengan itu Ketua Pembangkang sendiri menyedari bahawa kerajaan negeri Kelantan tiada hak atas mana-mana telaga minyak atau gas yang berada dalam kawasan Persekutuan.

Negeri -  Sekali lagi, kita tidak boleh menjawab soalan ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin pembangkang, tidak rasmi mewakili Kelantan dalam isu royalti petroleum.

- Sumber berkaitan dipetik dari JASA dan pelbagai.


No comments:

Popular Posts